20.8 C
София
сряда, юли 24, 2024

Дигитално земеделие с редуциран бюджет – очаквания

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Светлана Боянова от Института за агростратегии и иновации

Какво се случва с дигитализацията в българското земеделие? Защо са орязани парите по плана за възстановяване и развитие? 

Шумнопрокламираното дигитално земеделие, заложено първоначално да се случва със 102 млн. лева по Плана за възстановяване на ЕС, се оказа редуцирано и сведено до сумата от 23,8 млн. лева.

Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации, коментира темата в “Нашият ден“.

“За мен намалението не е притеснително, а по-скоро е притеснителен начинът и за какво точно ще бъдат давани тези пари – 23 млн. лв. Тъй като за една част от орязването донякъде има обосновка, дадена в последния вариант на Плана, но за друга все още такава отсъства. В обосновката виждаме, че там, където беше заложена възможност за инвестиции в земеделие, в стопанства, те са орязани. Защото при тях се предвижда проектиране.“

“Аз съм част от тематична работна група за изготвяне на следващия стратегически план, т.е. следващите финансирания по Програмата за развитие на селски райони и директни плащания. Там в момента обсъждаме една мярка “Инвестиции в дигитализация в земеделските стопанства“ и се предполага, че стопанствата ще бъдат цифровизирани с пари по новия програмен период от ЕС. Само че ние в тази работна група, проектирайки тази мярка, не сме обсъждали бюджети. Така че за мен не става ясно, да, тук орязваме доста сериозна сума, обаче предвиждаме ли и колко предвиждаме по тази мярка.“

Проверка по рама

“От друга страна, това, което остава, а именно придвижената единна електронна система, модулите, които ще бъдат в системата: за растителнозащитните мероприятия, за употребата на ветеринарномедицински препарати. За тях се казва, че тези модули ще се изграждат, но има една точка 8 в допълняемост, в която се казва има ли сходни досега проекти, написано е “не“, но всъщност това за мен не е така. И в момента в Министерството има две системи, които се изработват, по договори от 2018 г. с две фирми. Едната е изработване на интегрирана информационна система за пространствени и регистрови данни, за изпълнение функциите на Министерство на земеделието и храните, а другата е изграждане на информационна система с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация на министерствата. Вижда се, че има нещо изработено към момента. За мен остава въпросът – съществуващите ще бъдат надградени ли, свързани ли? Тези въпроси остават за мен. А иначе на ниво стопанство и на ниво инвестиции в стопанството има много възможности.

Министерство на земеделието ли ще контролира средствата

“Специално по механизма, да. Държавата в крайна сметка трябва да си оправи собствената къща. Регистрите на Министерството са доста разпилени и в различен формат. Единствените надеждни системи са във Фонд “Земеделие“. ИСАК, която работи за получаване на субсидиите, те се контролират, изградени са както трябва и сертифицирани. В Министерството има подобна система, която също се изисква от Брюксел заради площите. Но всичко останало в отделните агенции към Министерството са разпокъсани и няма връзка между тях.“

Интервюто можете да чуете от звуковия файл.

Магазин за Акумулатори

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ