Бизнес

Дигитално земеделие с редуциран бюджет – очаквания

Светлана Боянова от Института за агростратегии и иновации

Какво се случва с дигитализацията в българското земеделие? Защо са орязани парите по плана за възстановяване и развитие? 

Шумнопрокламираното дигитално земеделие, заложено първоначално да се случва със 102 млн. лева по Плана за възстановяване на ЕС, се оказа редуцирано и сведено до сумата от 23,8 млн. лева.

Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации, коментира темата в “Нашият ден“.

“За мен намалението не е притеснително, а по-скоро е притеснителен начинът и за какво точно ще бъдат давани тези пари – 23 млн. лв. Тъй като за една част от орязването донякъде има обосновка, дадена в последния вариант на Плана, но за друга все още такава отсъства. В обосновката виждаме, че там, където беше заложена възможност за инвестиции в земеделие, в стопанства, те са орязани. Защото при тях се предвижда проектиране.“

Не пропускай

“Аз съм част от тематична работна група за изготвяне на следващия стратегически план, т.е. следващите финансирания по Програмата за развитие на селски райони и директни плащания. Там в момента обсъждаме една мярка “Инвестиции в дигитализация в земеделските стопанства“ и се предполага, че стопанствата ще бъдат цифровизирани с пари по новия програмен период от ЕС. Само че ние в тази работна група, проектирайки тази мярка, не сме обсъждали бюджети. Така че за мен не става ясно, да, тук орязваме доста сериозна сума, обаче предвиждаме ли и колко предвиждаме по тази мярка.“

Проверка по рама

“От друга страна, това, което остава, а именно придвижената единна електронна система, модулите, които ще бъдат в системата: за растителнозащитните мероприятия, за употребата на ветеринарномедицински препарати. За тях се казва, че тези модули ще се изграждат, но има една точка 8 в допълняемост, в която се казва има ли сходни досега проекти, написано е “не“, но всъщност това за мен не е така. И в момента в Министерството има две системи, които се изработват, по договори от 2018 г. с две фирми. Едната е изработване на интегрирана информационна система за пространствени и регистрови данни, за изпълнение функциите на Министерство на земеделието и храните, а другата е изграждане на информационна система с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация на министерствата. Вижда се, че има нещо изработено към момента. За мен остава въпросът – съществуващите ще бъдат надградени ли, свързани ли? Тези въпроси остават за мен. А иначе на ниво стопанство и на ниво инвестиции в стопанството има много възможности.

Министерство на земеделието ли ще контролира средствата

“Специално по механизма, да. Държавата в крайна сметка трябва да си оправи собствената къща. Регистрите на Министерството са доста разпилени и в различен формат. Единствените надеждни системи са във Фонд “Земеделие“. ИСАК, която работи за получаване на субсидиите, те се контролират, изградени са както трябва и сертифицирани. В Министерството има подобна система, която също се изисква от Брюксел заради площите. Но всичко останало в отделните агенции към Министерството са разпокъсани и няма връзка между тях.“

Магазин за Акумулатори

Интервюто можете да чуете от звуковия файл.

Не пропускай

Back to top button