14.4 C
София
петък, февруари 23, 2024

ЕК представи търговската си стратегия за следващите години

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Европейската комисия представи търговската си стратегия за следващите години. Тя отразява концепцията за отворена стратегическа автономност и се основава на готовността на ЕС да допринесе за икономическото възстановяване като подкрепя екологичните и цифровите трансформации и като поставя отново акцента върху засилването на многостранното сътрудничество и реформирането на правилата на световната търговия, за да се гарантира, че те са справедливи и устойчиви. Когато е необходимо, ЕС ще заеме по-решителна позиция в защитата на своите интереси и ценности, включително чрез нови инструменти.

Като се справя с едно от най-големите предизвикателства на нашето време и отговаря на очакванията на своите граждани, Комисията поставя устойчивостта в центъра на своята нова търговска стратегия, като подкрепя фундаменталното преобразуване на икономиката на ЕС в неутрална по отношение на климата икономика. Стратегията включва поредица от водещи действия, които имат за цел да подсилят правилата на световната търговия и да допринесат за икономическото възстановяване на ЕС.

По повод новата стратегия изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите на търговията Валдис Домбровскис заяви: „Предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват нова стратегия за търговската политика на ЕС. Нуждаем се от отворена и основана на правила търговия, за да подпомогнем възстановяването на растежа и създаването на работни места в периода след COVID-19. Също така търговската политика трябва изцяло да подкрепя екологичните и цифровите трансформации на нашата икономика и да играе водеща роля в глобалните усилия за реформиране на СТО. Тя следва да ни предостави и инструменти за защита, когато сме изправени пред нелоялни търговски практики. Следваме отворен, стратегически и решителен подход, при който акцент се поставя върху способността на ЕС да взема самостоятелни решения и да моделира заобикалящия го свят благодарение на ролята си на лидер и на своята ангажираност с оглед на нашите стратегически интереси и ценности.“

В отговор на настоящите предизвикателства стратегията дава приоритет на мащабна реформа на Световната търговска организация, включваща глобални ангажименти в областта на търговията и климата, нови правила за цифровата търговия, по-строги правила за справяне с нарушенията на конкуренцията и възстановяване на нейната система за обвързващо уреждане на спорове.

Новата стратегия ще укрепи капацитета на търговията да подпомогне цифровия и климатичния преход. На първо място, като допринесе за постигането на целите на Европейския зелен пакт. И на второ — като премахне необоснованите пречки пред търговията в цифровата икономика, за да се извлекат ползите от цифровите технологии в търговията. Като заздрави своите съюзи, като например трансатлантическото партньорство, и като постави по-силен акцент върху съседните държави и Африка, ЕС ще може по-добре да моделира глобалната промяна.

Проверка по рама

Успоредно с това ЕС ще възприеме по-строг и по-решителен подход към изпълнението и прилагането на своите търговски споразумения, борбата с нелоялната търговия и справянето с проблемите във връзка с устойчивостта. ЕС полага все по-големи усилия, за да гарантира, че сключените от него споразумения носят договорените ползи за неговите работници, земеделски стопани и граждани.

Тази стратегия се основава на широка и приобщаваща обществена консултация, включваща над 400 становища на широк кръг заинтересовани страни, публични прояви в почти всяка държава членка и тясно сътрудничество с Европейския парламент, правителствата на държавите от ЕС, предприятията, гражданското общество и обществеността.

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ