32.8 C
София
петък, юни 21, 2024

Медиацията по някои съдебни дела ще бъде задължителна

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Съдийската колегия подкрепи въвеждането за задължителна медиация за някои видове граждански и търговски дела. Документът ще бъде изпратен на Министерството на правосъдието – за да бъде приложена медиацията са необходими законодателни промени.

Предлага се пилотното въвеждане на такава медиация в четири съдилища в страната – в София, Варна, Пазарджик и Перник, където и сега има действащи центрове по медиация. До 2023 година се планира медиация да се предлага на страните по делата във всичките останали 24 окръжни съдебни района.

Автор на проекта е Даниела Марчева, член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Медиацията, въпреки отдавна приетия закон, е непозната като възможност за решаване на спорове. Законът е от 2004 г., но резултатите са изключително ненадеждни до този момент, коментира пред БНР Даниела Марчева.

Проверка по рама

Съдебните дела годишно варират около 720 хиляди. „И противно на всякаква логика населението на страната намалява, но делата се увеличават. Това е тенденция, която е много отчетлива последните 10 години. ВСС не разполага с достатъчно бюджет, за да се назначават повече съдии. Една от основните ни задачи е да търсим начини за намаляване на постъплението на дела до нормални нива“, поясни Марчева в предаването „Преди всички“. Според нея така съдиите ще разполагат с повече време за разглеждане на едно дело.

Друг мотив е да се работи за утвърждаване на културата на споразумението, допълни Даниела Марчева.

В случая задължителния характер на медиацията ще осигури участието на сраните по спора в една процедура. Към настоящия момент това е една от най-големите пречки – липсата на желание и доверие между страните.

Над 35% от проведените медиации в сегашните медиационни центрове са приключили със споразумение, което Марчева определи като обнадеждаващ резултат, а ползите от медиацията – като безспорни.

Задължителността няма да накърни достъпа до правосъдие“, уточни членът на ВСС. При неуспех на първата медиационна среща съдебното дело ще продължава. Обмислят се както механизъм за стимулиране, така и санкции при отказ на някоя от страните да се включи в медиацията.

Концепцията предвижда медиационната процедура да се разположи на най-ранен етап – още при подаване на исковата молба. По проекта ще бъдат обучени съдии и медиатори.

Магазин за Акумулатори

„Обучавайки съдиите, ние ще дадем възможност те, съобразно конкретиката на определен спор, съобразно поведението на страните по дадено дело, той да прецени дали е възможно да приключи този спор със споразумение“, изтъкна Даниела Марчева.

От практиката си съдия Марчева сподели, че често страните са склонни да си споразумеят, но това по-трудно се постига в рамките на съдебно дело.

Задължителна медиация се предвижда при делба, развод по исков ред, при спорове за родителски права, споровете при етажна собственост и други.

За повече детайли по темата чуйте звуковия файл.

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ