15 C
София
сряда, април 17, 2024

Министерство продава атрактивни имоти чрез таен търг

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Министерство на отбраната обяви тръжна процедура за продажба на недвижими имоти в Благоевградска област, от които не се нуждае. В първата серия за разпродажба през 2021 г. са два военни имота в Гоце Делчев, един в с. Игралище, община Струмяни, и един в с. Горна Брезница, община Кресна. Единият поземлен имот в Гоце Делчев, в местността Забурдата, е с площ от 219 дка и застроен с 3 сгради. Началната продажна цена е 1,017 млн. лв., като участниците в търга, който ще се проведе в Министерство на отбраната на 22 февруари с тайно наддаване, трябва да внесат 406 800 лв. депозит и да платят 840 лв. за тръжна документация.

Въпросният имот се намира извън Гоце Делчев, над гробищата, и някога там е било военното стрелбище. В момента сградите и вишките са полуразрушени, имотът е запустял, наоколо има лозя и чукари, което обяснява липсата на интерес, тъй като това не е първият път, в която се обявява за продажба, уточнява Struma.bg.

Вторият военен имот – в местността Над казармата, или местността Горилата, както казват в Гоце Делчев, се обявява за продан за първи път. Той е далеч по-атрактивен, тъй като е в непосредствена близост до града, по пътя за село Борово, в подножието на планината и от там се открива хубава гледка. Някога там са били военните складове за боеприпаси. Имотът с площ от 46 дка е застроен с 10 сгради, като и към момента се охранява. Началната му продажна цена е 297 000 лв., депозитът – 118 800 лв., цената на тръжните документи – 600 лв.

Най-високата начална продажна цена е обявена за имота в село Игралище, община Струмяни, който е с площ от 69 дка и 22 сгради. Там се намира някогашното военно поделение на ВВС, важен стратегически обект за защита на националната сигурност на страната по въздух, в близост до границите с Македония и Гърция. Имотът е със сериозна инфраструктура и собствен водопровод, разказаха местни хора, което обяснява високата начална продажна цена от 1 353 700 лв., депозит от 541 800 лв. и цена от 840 лв. за тръжни документи.

За пореден път е обявен за продажба военен имот в село Горна Брезница, община Кресна, намиращ се в местността Воденицата, в близост до дискотека „Бриони“. Площта на имота е от 70 дка, със застроени 25 сгради. Началната му продажна цена е 885 000 лв., при депозит от 354 000 лв. и цена на тръжни документи от 840 лв.

Проверка по рама

В района на военния имот има доста частни имоти, като за някои са водени дългогодишни съдебни спорове заради многото наследници. Проблем е възникнал около сградата на военните в центъра на Гоце Делчев – ДНА, ползван в миналото от НТС, които са имали претенции към имота. Спорните въпроси са изчистени, тъй като апетитната сграда от 479 кв.м на ул. „Бяло море“ е включена в план-графика на Министерство на отбраната за 2021 г. за имоти с отпаднала необходимост, които ще бъдат разпродадени.

В списъка, утвърден от военния министър Красимир Каракачанов, са включени общо 13 военни имота в Пиринско. Наред с обявения вече търг за 4-те имота, още 9 са заложени да бъдат сложени „на тезгяха“. Сред тях са военните складове в Благоевград на ул. „Айдаровско дере“. Поземленият имот от 23 дка е със застроена площ от 902 кв.м и 9 сгради.

Предстои и разпродажба на 4 поземлени имота в казармения район на Кресна, в местността Завоя. Единият е с площ от 17 дка, с 4 сгради, други два от по 25 дка са със 7 и 6 сгради, и последният е от 63 дка, с 2 сгради.

Разпродадени ще бъдат 3 военни имоти в Сандански. Това са двете стрелбища в местността Вълков камък, като едното е със застроена площ от 195 кв.м и 3 сгради, а второто, с площ от 1505 кв.м, не е застроено. Третият предвиден за продажба имот е военният склад от 21 кв.м в с. Поленица.

Търговете за 9-те имота на военните предстоят да бъдат обявени, като през тази година се предвижда за продан само един имот на военните в Кюстендилска област. Това е вила „Пчелина“ на военните в село Сапарево, община Сапарева баня, със застроена площ от 95 кв.м върху 1,4 дка.

Иначе Министерство на отбраната започна да се освобождава от недвижимите си имоти с отпаднала необходимост през 2008 г., когато са обявени за разпродажба 243 имота частна държавна собственост – бивши казарми, складове, стрелбища, летища, стопанства, дърводелски цехове, незастроени терени, ресторанти от 2008 г. Процесът на раздържавяване се активизира при управлението на сегашния военен министър Красимир Каракачанов, като, макар и пандемична, изминалата 2020 г. се очертава като рекордна откъм приходи от продажби – близо 16 млн. лв. през деветмесечието.

Магазин за Акумулатори

Сред печелещите търгове на Министерството на отбраната се открояват няколко крупни купувачи, от които идват 80% от приходите. Две големи покупки за 4.89 млн. лева общо прави дружеството “Йотов и син България”, което според Търговския регистър е лицензиран търговец и износител на въоръжение и резервни части. В актива на фирмата е военен имот в Петрич от 3404 кв.м, който е закупила за 1 555 555 лв. през 2020 г.

Дружеството „София Ауто България“ ЕАД, което се свързва с бившия благоевградския депутат от СДС Илиян Попов, е участвало през ноември миналата година на търг за продажба на имот на военните в с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област. Любопитното е, че при наддаването за 7 броя сгради в поземлен имот с обща застроена площ от 959 кв.м и 2 броя подземни съоръжения с обща застроена площ от 745 кв.м на първо място е класирана софийската фирма „Ел Джи Ди“ ЕООД, предложила оферта от 750 000 лв. Дружеството победител, което е с капитал от 100 лв., обаче не е внесло в 14-дневния срок парите за цената на имота, дължимите данъци, такси и режийни разноски, поради което е прието, че се отказва от сключване на сделката. При тази ситуация министърът може да прекрати търга или да определи за купувач участника, предложил следващата по размер цена. Военният министър Красимир Каракачанов е предпочел втория вариант и с негова заповед от 20 януари тази година за купувач е обявен класираният на второ място участник „София Ауто България“ ЕАД с оферта от 107 635 лв. Така дружеството, представлявано от сина на ексдепутата Илиян Попов – Калоян, получава възможността да придобие имота на суперизгодна цена, която е 7 пъти по-ниска от тази на първата класирана фирма.

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ