14.4 C
София
петък, февруари 23, 2024

Окончателно: промени в Закона за управление на отпадъците

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Парламентът прие без дебати на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците. С новите разпоредби се въвеждат целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на най-малко до 65 на сто от битовите отпадъци и за намаляване до 10 на сто на депонираните битови отпадъци най-късно до края на 2035 г.

Предвижда се възможност България да отложи постигането на целите с 5 години, в случай че 24 месеца преди по-горе цитираните срокове нотифицира ЕК за намерението си и представи план за изпълнение.

Министърът на околната среда и водите може да отложи до 2040 г. постигането на целта за количеството на депонираните битови отпадъци, като максимално допустимото количество на депонираните битови отпадъци до 2035 г. се увеличава до 25 на сто от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло), записаха депутатите.

В допълнение към европейските изисквания се поставя законовата основа за въвеждане на разширена отговорност за текстилни продукти, като начин за изпълнение на изискването за разделно събиране на отпадъци от текстил. Съгласно европейска директива, от 1 януари 2025 г. държавите членки следва да въведат разделно събиране и на текстилни отпадъци.

Измененията в Закона предвиждат Изпълнителната агенция по околна среда да води публични регистри на лицата, които пускат на пазара обувки и текстил, както и опаковани стоки.

Проверка по рама

Организация по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил ще представя към заявлението за издаване на разрешение сключени предварителни писмени договори с не по-малко от 10 общини, с които се гарантира предоставяне на разделно събиране на население, не по-малко от 1 000 000 жители. Кметът на общината ще може да сключи договор само с една организация по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил, като този текст няма да се прилага за градовете с население над 300 000 души с районно деление. Разпоредбите, свързани с текстилните отпадъци, влизат в сила от 1 юни 2021 г.

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ