14.7 C
София
неделя, април 14, 2024

Парламентът реши армията ни да е поне 43 000 души

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Депутатите приеха Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032. Програма 2032 е разработена на база изводите и предложенията от Стратегическия преглед на отбраната. В продължение на година и половина с анализа са се занимавали близо 500 души в 25 работни групи от различни ведомства.

Според поредната отбранителна програма се предвижда до 2032 г. Въоръжените сили да поддържат обща численост не по-малка от 43 000 души. От тях 3000 души да са доброволен резерв. Предвиждат се и мерки за окомплектоване на вакантните длъжности. В проекта на Програма 2032 са определени приоритетните насоки за модернизация. Според авторите, те са реалистични, защото са съобразени с дългосрочна финансова рамка, съобщи news.bg.

Програмата дава основните насоки за развитие на Въоръжените сили, за изграждането и развитието на минимално необходимите приоритетни способности. Тя ще послужи за основа при разработването на План за развитие на Въоръжените сили до 2026 г., както и за Инвестиционния план-програма до 2032 г.

Ще бъдат предложени и промени и в Закона за отбраната и Въоръжените сили, които да направят възможни дейностите за реализиране на Програмата и плановете.

Според мотивите на документа в Програма 2032 е направена актуална оценка на дългосрочните тенденции в развитието на средата на сигурност, както и тенденциите в развитието на отбранителните способности до 2032 г.

Проверка по рама

Запазва се стратегическата цел на отбранителната политика, ролята и мисиите на Въоръжените сили, нивото на политическа амбиция за тяхното използване, адаптирани с оглед характеристиките на средата на сигурност.

Трите основни мисии на Въоръжените сили са „Отбрана“, „Подкрепа на международния мир и сигурност“ и „Принос към националната сигурност в мирно време“. Определено е и нивото на амбиция за използване на Въоръжените сили и по трите мисии.

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ