12.8 C
София
сряда, февруари 28, 2024

По-ниски цени и повече предлагане

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Обемът на сключените сделки с офис площи през 2020 г. е 107 600 кв.м. През втората половина на 2020 г. брутно наетите площи са 51 100 кв.м, на годишна база се регистрира спад от 39% спрямо 2019 г. Търсенето през разглеждания период се определя от секторите: ИТ и аутсорсинг (47%), Професионални услуги (18%), Финансови услуги (13%), Комунални услуги (11%), Търговия (5%) и други (7%). От анализ на консултантската компания Colliers се вижда, че Професионалните и Финансови услуги предпочитат зона център и широк център, докато ИТ и аутсорсинг фирмите са с фокус върху периферията.

Предлагането на офис площи клас А, B и С в София през втората половина на 2020 г. отбеляза 3% ръст и достигна общо 2,388,380 кв.м. Средните нива на свободните площи на пазара са малко над 13%, което е увеличение от около 2% спрямо първото полугодие.

В края на 2020 г. делът на скритата незаетост на пазара, т.е. неизползваните от някои компании пространства, предоставени за преотдаване, е между 3-5% от обема на клас А офиси в столицата.

Средните офертни наеми* запазват своите нива от първата половина на 2020 г., а именно за клас А – 12.5 кв.м. и за клас B – 10 евро на кв.м.

В зависимост от развитието на пандемията и процеса на ваксинация, служителите ще започнат поетапно да се връщат в офисите след пролетта на 2021 г., като по-активен този процес се очаква да бъде през втората половина на годината. Предвижда се използване на хибридни модели на работа, които включват офис, дом и споделени пространства. Форматите на работа на водещите корпорации, които обичайно задават тенденциите в индустриите си, предстои да бъдат дефинирани през първата половина на годината.

Проверка по рама

По-ниската активност при наемане на площи и изчаквателната позиция на компаниите ще продължи. На офис пазара ще доминират подновяванията на договори или приключването на сделки за релокация или консолидация, планирани преди пандемията.

Наемите задържат нивата си, като в краткосрочен план се очаква лек спад заради прогнозите за ръст на свободните площи и излизането на нови проекти на пазара.

Споделените работни пространства се очаква да бъдат сегмент с добра перспектива за развитие, тъй като дават възможност за бързо разрастване на големите корпорации, както и са алтернативна среда на работата от вкъщи.

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ