13.8 C
София
вторник, май 21, 2024

Първоинстанционните съдилища ще проверяват редовността на жалбите

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Първоинстанционният, а не Върховният административен съд, ще извършва проверката на редовността на касационната жалба или протест. Това записа окончателно Народното събрание с гласуваните промени в Административнопроцесуалния кодекс. С измененията се преустановява ангажирането на процесуална защита по нередовните жалби.

Ревизията в АПК прекратява една излишна тежест, както финансова, така и логистична, мотивират вносителите от ГЕРБ. Тъй като в момента проверката за редовността на жалбите се извършва от заместник-председателите и председателите на отделения във Върховния административен съд. По този начин последните са натоварени с огромна административна тежест, която им пречи да изпълняват същинските им задължения.

Така с промените първата инстанция, постановила акта, който се обжалва, ще проверява редовността на жалбата. Ако касационната жалба е редовна, съдът ще изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в 14-дневен срок от получаването им може да подаде отговор.

Едва след изпращането на отговора или на изтичането на срока, делото ще се изпраща във Върховния административен съд.

Актовете и на административните съдилища, и на ВАС за оставяне на жалбата без разглеждане подлежат на обжалване и за това няма да се дължи държавна такса.

Проверка по рама

По тези дела може да се присъждат разноски, ако са поискани и представени доказателства за заплащането им. 

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ