1.1 C
София
петък, декември 8, 2023

Първоинстанционните съдилища ще проверяват редовността на жалбите

ПРОЧЕТИ СЪЩО
Първоинстанционният, а не Върховният административен съд, ще извършва проверката на редовността на касационната жалба или протест. Това записа окончателно Народното събрание с гласуваните промени в Административнопроцесуалния кодекс. С измененията се преустановява ангажирането на процесуална защита по нередовните жалби.
Ревизията в АПК прекратява една излишна тежест, както финансова, така и логистична, мотивират вносителите от ГЕРБ. Тъй като в момента проверката за редовността на жалбите се извършва от заместник-председателите и председателите на отделения във Върховния административен съд. По този начин последните са натоварени с огромна административна тежест, която им пречи да изпълняват същинските им задължения.

Така с промените първата инстанция, постановила акта, който се обжалва, ще проверява редовността на жалбата. Ако касационната жалба е редовна, съдът ще изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в 14-дневен срок от получаването им може да подаде отговор.
Едва след изпращането на отговора или на изтичането на срока, делото ще се изпраща във Върховния административен съд.

Проверка по рама

Актовете и на административните съдилища, и на ВАС за оставяне на жалбата без разглеждане подлежат на обжалване и за това няма да се дължи държавна такса.
По тези дела може да се присъждат разноски, ако са поискани и представени доказателства за заплащането им. 

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ