Реклама

Реклама

Реклама в интернет медия Новините Днес се заплаща на база импресия.

Начална страница:

Цените са за 1000 импресии

 

728×90 Leader board – 7 лв.

300×250 Rectangle – 6 лв.

300×600 Half banner – 9 лв.

 

Вътрешни страници:

Цените са за 1000 импресии

 

728×90 Leader board – 4 лв.

300×250 Rectangle – 4 лв.

300×600 Half banner – 5 лв.

 

Избрани страници:

Цените са за 1000 импресии

 

728×90 Leader board – 6 лв.

300×250 Rectangle – 5 лв.

300×600 Half banner – 8 лв.

 

Рекламен репортаж: 250 лв.

Рекламен очерк: 500 лв.

Рекламно интервю: 250 лв.

Публикуване на видео презентация: 100 лв. на ден.

Политическа реклама: +50%

Цените са без ДДС

За оферта и повече информация