3.9 C
София
сряда, декември 6, 2023

БРУТАЛНО: Кметът на Аврен Емануил Манолов открадна златен терен на морския бряг в Камчия (ДОКУМЕНТ + СНИМКИ)

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

Терен от близо 900 кв. м. в курорта Камчия край Варна е бил продаден от кмета на Община Аврен Емануил Манолов въпреки, че е бил публична общинска собственост, която не подлежи на продажба. Имотът е част от по-голям терен, предоставен на местната администрация от Държавната агенция по горите за изграждане на улична мрежа в курорта.
Новините Днес до прокуратурата: Ето как се крадат 200 имота в Аврен! Топ терен на брега в „Камчия“ изгоря в схемата (ФАКТИ + ДОКУМЕНТИ)

Независимо от това, преди продажбата Манолов е възложил изработването на подробен устройствен план, с който е променил предназначението на терена за „комплексно обществено обслужване и паркинг“ и той се е превърнал в парцел „за апартаментен хотел“. Това показва проверка на „Дневник“ по сигнал, изпратен до редакцията. Темата отдавна бе разработена от Новините Днес, но даваме трибуна на разследването на колегите.

Стъпка по стъпка през два мандата
На 30 август 2017 г. Изпълнителната агенция по горите изпраща писмено уведомление до каращия втори мандат кмет на Аврен Емануил Манолов, за чийто криминални сделки Новините Днес направи серия разкрития, че на общината са предоставени имоти – частна държавна собственост с площ 384 402 кв.м. Те са необходими за изграждане на „общински обект от първостепенно значение“ – става дума за улици, част от пътната мрежа на курорта Камчия.

Земята се намира на по-малко от сто метра от пясъчната ивица на един от най-дългите и красиви плажове по Черноморието.
Имотът, публична общинска собстгвеност, продаден от кмета на Аврен Емануил Манолов, се намира в непосредствена близост до плажа „Камчия“

От единия имот с квадратура 2321 кв.м., след изработване на подробен устройствен план – план за регулация, разрешен от Общинския съвет в Аврен на 23 август 2019 г. (два месеца преди местните избори през 2019г.) и одобрен на 4 март следващата година (Манолов е преизбран и управлява в третия си мандат) са образувани три нови имота с големина 283 кв.м. (за техническа инфраструктура, 878 кв.м.(за комплексно обществено обслужване и паркинг) и 1160 кв. м. (за улица). Така новообразуваните три имота са актувани като публична общинска собственост, неподлежаща на разпоредителни сделки от страна на кмета и администрацията му.

Проверка по рама

ОПГ в Новините Днес: Зам.-кметът на Аврен Боян Георгиев с имотна афера във Варна – как се купува 10 дка гора (ВТОРА ЧАСТ + ПИКАНТНИ СНИМКИ + ДОКУМЕНТИ)

На 10 февруари 2020 г. обаче работна група, назначена от Емануил Манолов, извършва оглед и съставя протокол, според който „поради голяма денивелация е невъзможно изграждане на предвидената улица“. Експерти сега твърдят, че въпросната денивелация е засягала единствено парцела, предвидена за строеж на улица по посока на морския бряг
Но и за двата имота е съставен протокол, с който са обявени за „терени с отпаднало предназначение“. В подобни случаи, според действащото законодателство те е трябвало да бъдат върнати на Държавната агенция по горите.

Разпищолената секретарка Жаклин Георгиева, зам.-кметът Боян Георгиев и кметът Емануил Манолов са доволни от финансовите си постъпления

45-годишният тарикат Емануил Манолов е имал други планове за тях. На 15 юли 2020 г. за двата имота, предвидени съответно за техническа инфраструктура и за комплексно обществено обслужване и паркинг са съставени два акта, които ги превръщат от публична в частна общинска собственост, която вече може да бъде продавана и отдавана под наем.

Освен това в акта за имота с размер 808 кв. м. вече е записано , че той е предназначен за „друг вид застрояване“ вместо „за комплексно обществено обслужване и паркинг“.
Посоченото правно основание за съставяне на актовете е вече споменатото решение на Общинския съвет в Аврен от 4 март 2020 г., с което е одобрен подробният устройствен план за разделяне на имота, предоставен от Държавната агенция по горите на три по-малки. Справка с текста му обаче показва, че в него никъде не се споменава преобразуване на имотите от публична в частна собственост.

Справка от сайта на Агенцията по геодезия картография и кадастър

Според текстове на Закона за общинската собственост за преобразуване на имот – публична общинска собственост в частна е необходимо решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от минимум две трети от общия брой общински съветници. В конкретния случай това изискване очевидно не е спазено, но въпреки това поземленият имот от 283 кв. м. е продаден на един от големите телекомуникационни оператори и върху него е разположено антенно съоръжение.

Магазин за Акумулатори

Вместо улици – апартаменти
Имотът от 808 кв.м., който междувременно е сменил статута си от „за комплексно обществено обслужване и паркинг“ на „за друг вид застрояване“ е продаден на 2 декември 2020 г. на частен инвеститор – компанията „Примиъм клъб“. Седмица по-късно е отписан от актовите книги на Общинския съвет в Аврен. Скоро след това новият собственик заявява изготвянето на нов Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с идеята върху терена да бъде построен апартаментен хотел.

Скандал в Новините Днес: Как зам.-кметът на Аврен Боян Георгиев стана милионер – имоти, яхти, лимузини (СНИМКИ + ДОКУМЕНТИ)

В края на юни 2021 г. Държавната агенция по горите възразява с писмо срещу преотреждането на имота и иска информация относно състоянието на трите парцела, образувани след разделянето на предоставения през 2017 г.

В писмото пише, че имотът, предоставен от агенцията „е разделен на три части без съгласието на собственика (бел.авт. а именно държавата в лицето на тогавашния министър на земеделието Христо Бозуков). За два от новообразуваните имоти незаконосъобразно са съставени актове за частна общинска собственост като впоследствие е извършено разпореждане с един от имотите“.
Писмото с възражението на Бозуков е било изпратено и до варненския областен управител, тъй като контролът по законосъобразността на решенията, взети от общинските съвети се извършва именно от него. Той има право да върне дадено решение за ново гласуване от съвета в 7 дневен срок или да го обжалва по съдебен ред в рамките на 14 дни.

Резултатът от писмото на земеделския министър обаче е заседание общинския съвет в Аврен от 31 август 2021 г. на което той разглежда докладна записка на Емануил Манолов и гласува решение, с което е допълнил предишното – от 4 март 2020 г.

С въпросното допълнение Общинският съвет възлага със стара дата на Емануил Манолов да преобразува два от имотите публичната общинска собственост в частна.

Към датата на вземане на това решение обаче поземленият имот, отреден за „друг вид застрояване“ отдавна вече е продаден и отдавна не е бил общинска собственост. С други думи – в нарушение на закона имотът е бил продаден от Община Аврен девет месеца преди да бъде променен от публична в частна общинска собственост, каято може да бъде продавана и отдавана под наем.

Плановете на купувача

Купувачът на въпросния терен – компанията „Примиъм клъб“ ООД е регистрирана с капитал от 6 лв. Нейн едноличен собственик е бил Георги Георгиев, който през 2020 г. прехвърля по 50% от капитала на дружеството (3 лв.) на едноличните си дружества „Примиъм маркет“ и „Краси-ГМ-2003“. Така те стават съдружници в „Примиъм клъб“, която в началото на август т.г. е преименувана на „Примиъм билдинг“ ООД.

Копие от договора за продажба на имота от 808 кв. м. за малко над 82 хил. лв. или по около 100 лв. на кв. м

Всички споменати компании са регистрирани с почти идентичен и максимално широк предмет на дейност. Освен в тях Георгиев има участие или е едноличен собственик в още четири компании.

„Дневник“ потърси Георги Георгиев на телефона за връзка с една от компаниите му, публикуван в Търговския регистър. Въпросът към него беше, дали е знаел, че на 2 декември 2020 г. е купил имот, който кметът на Аврен Емануил Манолов не е имал право да продава?

„Нямаше никакъв проблем, каза Георгиев. Явих се на търг заедно с другите участници и го спечелих, подписахме договор и това е“. Според него проблем нямало и при изготвянето на нотариален акт въпреки, че е придобил имот публична общинска собственост.

ОПГ в Новините Днес: Зам.-кметът на Аврен Боян Георгиев с имотна афера във Варна – как се купува 10 дка гора (ВТОРА ЧАСТ + ПИКАНТНИ СНИМКИ + ДОКУМЕНТИ)

Интересна подробност от текста на договора е, че той е подписан на 2 декември 2020 г., когато продаденият имот все още е бил публична общинска собственост. Статутът му е променен с решение на Общинския съвет в Аврен едва на 31 август 2021 г. Въпреки това в договора за продажба, сключен между Емануил Манолов и Георги Георгиев е записано следното: „Продавачът продава на купувача свой собствен недвижим имот – частна общинска собственост“.

Копие от договора за продажба на имота от 808 кв. м. за малко над 82 хил. лв. или по около 100 лв. на кв. м.

В края на телефонния разговор Георги Георгиев се оплака, че искането му за изготвяне на подробен устройствен план на имота, с който той да бъде преотреден „за апартаментен хотел“ е връщано три пъти от Общинския съвет в Аврен и по тази причина до този момент строителство на терена не е започнало. Не било сигурно дали изобщо ще започне.

И други продажби на община Аврен

Справка в онлайн архива на Агенцията по вписванията показва, че само през последния – трети пореден мандат на Емануил Манолов, започнал през 2019 г. Община Аврен е продала на частни физически и юридически лица близо 200 имота.

Най-много са били продажбите в началото на последния мандат на Манолов.

Според същата справка купувач на 13 имота е лице с имената Тошко Христов, роден през 1988 г. във варненското с. Приселци. Съселяните му твърдяха, че той бил малоимотен и живеел с родителите си до средата на 2020 г. Тогава заминал на работа в чужбина. Този факт се потвърждава и от данни за здравноосигурителния статус на Христов. От тях става ясно, че след юни 2020 г. в Националната агенция по приходите липсват данни за здравно осигуряване на Христов.

Преди 2016 г. на името на Тошко Христов не е регистрирана нито една имотна сделка. Но през следващите 5 години на негово име са записани 26 покупко-продажби на парцели и строителни права върху терени, които е придобивал само и единствено от Община Аврен. Така от 2016 г. до 2021 г. той е купил 13 имота, собственост на местната администрация в Аврен и е продал точно толкова. Справка в Имотния регистър показва също, че Христов е търгувал единствено и само с въпросните общински имоти, като не се е занимавал с други сделки с недвижима собственост.

Още преди седмица сайтът изпрати до кмета на Аврен Емануил Манолов няколко въпроса, свързани с продажбата на терена в курорта Камчия. До публикуването на този текст отговори не бяха получени.

Материалът БРУТАЛНО: Кметът на Аврен Емануил Манолов открадна златен терен на морския бряг в Камчия (ДОКУМЕНТ + СНИМКИ) е публикуван за пръв път на Новините Днес.

Народ

Новините Днес

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ