5.7 C
София
неделя, декември 10, 2023

Д-р Петко Загорчев: Вейп-устройството е не само отрова а е заплаха за този, който го използва

ПРОЧЕТИ СЪЩО
и във Фейсбук/media/source/202311/1699527004_str_12_21_d_r_petko_zagorcev.jpg“ style=“height: 364px; width: 300px; margin-left: 9px; margin-right: 9px; float: left;“ title=“undefined“>

Поводът за тази тема са все по-често появяващите се напоследък данни за въздействието на тези устройства върху здравето на младите хора, на тийнейджърите. Основно те използват вейп-устройства, в днешно време е много модно и, за съжаление, изключително разпространено. Има стотици реклами на различни вейп-устройства в интернет. 

Разговаряме по темата с д-р Петко Загорчев – специалист-клиничен токсиколог, който многократно е канен като вещо лице за експертизи в досъдебното производство и съдебни дела, свързани с алкохол и наркотици.
Д-р Загорчев е познат на нашите читатели от редица публикации през годините по различни полезни теми, тъй като освен токсиколог с над 30 години опит, той е и анестезиолог с почти 50-годишна практика. Завежда Спешното отделение на болницата в Шумен и не на последно място -председател на Българската медицинска хомеопатична организация.

– Д-р Загорчев, в предварителния ни разговор стана дума за два клинични случая от практиката на лекар токсиколог, които вие определихте като странни. Моля ви в качеството ви на изключителен експерт токсиколог да ни разкажете за тях. 
– В единия случай става въпрос за младо момче, тийнейджър, което попада на лечение в болницата по повод безсъзнателно състояние. На пръв поглед съвсем банален случай, най-често свързван с употребата на психоактивни вещества.

Проверка по рама

Странното обаче е, че това състояние на унесеност, сънливост, трудна контактност при него продължава повече от две денонощия. Заключението на лекаря токсиколог е, че най-вероятно причината е употреба на синтетично вещество от типа на синтетичните канабиноиди. Полевите тестове обаче за тетрахидроканабинол са отрицателни, а в изпратената за анализ кръв също не се открива токсично наличие на наркотик. 
Но независимо от всичко клиничната картина отговаря на някакъв тип синтетичен наркотик, много близък по характеристика с канабиноидите. И може би това щеше да остане извън вниманието, без да предизвика някакъв особен интерес, ако в рамките на няколко седмици по-късно отново същият лекар токсиколог е извикан за странна консултация.

Този път става въпрос за пациентка, зряла дама, майка на тийнейджъри, която никога в живота си не е употребявала абсолютно нищо от този род, дори алкохол. С изключение на цигари. 

Жената споделя, че по време на командировка й свършил никотинът за сменяемото електронно устройство и един ден след това решила да си купи от една от дрогериите по пътя едно от прословутите вейп-устройства. Същите тези устройства за вдишване на никотин, които се използват до изчерпване на наличната доза никотин в тях. След което тя споделя с лекаря, че в продължение на две денонощия след това изпада в странно състояние на изключителна сънливост, трудна координация, забавено, трудно мислене.
И поставя въпроса възможно ли е това да се дължи да някаква съставка от закупеното по пътя вейп-устройство. Аналогичната клинична картина в тези два случая дава основание за един малко по-подробен анализ и основание за търсене на повече информация. За съжаление, в мрежата изобилства от твърде любопитни, но и тревожни по своята характеристика публикации. Тревожни и от гледна точка на своята мащабност и липса на каквото и да е мнение от страна на съответните органи.

– Тези примери са увод за основната ни тема, затова веднага ви питам какво се съдържа в тези вейп-устройства, което трябва да изостри вниманието на съответните органи, както казвате вие? 

Магазин за Акумулатори

– Става въпрос за една нова синтетична съставка, която съвсем открито започва да се рекламира като добавка във вейп-устройствата. Нека още веднъж отбележа, че тези устройства се използват, докато се изчерпи съдържанието в тях.
Те не подлежат на зареждане, макар че вече започват да се появяват и такива, които ще могат да се зареждат. Както казах, за голяма част от тези устройства изведнъж съвсем открито започна да се говори за наличието на една нова съставка, производна на тетрахидроканабинола. И в същото време, близка и до канабинола

Веднага обяснявам: тетрахидроканабинолът (ТНС) е забранената активна съставка в марихуаната. Докато обикновеният коноп съдържа непсихотична съставка, която не попада в забранителния списък. Въпросното вещество, съдържащо се във вейп-устройствата, се оказва хексахидроканабинол (ННС), което към момента не е в забранителния списък.

Намира се в малки количества в марихуаната, но не е основен алкалоид, не е включен в забранителния списък.  За  съжаление обаче, много лесно може да се получи от дехидрогениране на тетрахидроканабинол. Т.е., чрез дехидрогенация, включеният в забранения списък тетрахидроканабинол се превръща в незабранения хексахидроканабинол. Още по-страшното е, че хексахидроканабинолът може да се получи и чрез дехидрогениране на незабранения канабинол.  
– А знае ли се доколко е токсична тази съставка – хексахидроканабинолът? Или само се наблюдават  такива странни странични ефекти?

– Към момента все още няма точно определение за токсичния ефект на хексахидроканабинола, но споменатите в началото на статията ситуации показват, че той съвсем не е безобиден психоактивен медикамент. 

Хексахидроканабинолът е известен по своята химическа структура, но е недобре проучен, затова и мненията по отношение на токсичния му ефект са полярни: от пълно отричане на такъв до включване на лечебни медицински показания. За съжаление обаче, съществува налична информация и за токсичните ефекти на това психоактивно вещество.

Да, наистина се касае за химично съединение, което основно се получава по синтетичен път чрез, както обясних, дехидрогениране както на тетрахидроканабинола, така и на канабинола (конопеното масло). Това  химично съединение (хексахидроканабинолът) има доказано обезболяващо, противовъзпалително и антиеметично действие (това значи при неовладяемо повръщане например при карциномно болни). Това са медицинските му ефекти. 

Не можем обаче да отречем, че има ефекти, които могат да се определят като токсични. На първо място, сънливостта, и то с различна продължителност: често пъти до едно-две денонощия след употреба при някои от пациентите. На второ място, по литературни данни, описани са случаи на повишена агресивност;  на асоциално поведение; склонност към както вербална, така и физическа агресия; замаяност; обърканост; трудна координация. Моето лично мнение е, че медицинските ефекти са ясни, не ги отричаме. Но не трябва 

да си затваряме очите пред страничните ефекти, които, на първо място, зависят от дозата. Всеизвестен факт в медицината и особено в токсикологията е, че само дозата прави отровата. Макар че ако припомня първия казус, който коментирахме в началото на разговора, само няколко дръпвания от вейпа са довели до двудневно сънливо състояние на пациента, придружено с лоша координация.              

и във Фейсбук/media/source/202311/1699527003_12_02.jpg“ title=“undefined“>

– Д-р Загорчев, какви още изводи могат да се направят от вашите наблюдения до този момент? Какво ви прави впечатление?

– Пак ще ви върна на първия клиничен случай, който описваме в началото. За да поясня какво имам предвид като проблем. Близките на пострадалия предоставиха, открити в личния му багаж, шест броя вейп-устройства. За съжаление обаче ние не можем да ги изследваме в токсохимичните лаборатории във ВМА (които лаборатории използваме ние, лекарите), защото токсохимичните анализатори работят с биологичен материал.

Затова съм на мнение, че може би изследване съдържанието на тези вейп-устройства трябва да бъде обект на съвсем други институции, свързани с Министерството на вътрешните работи, с лабораториите по криминалистика и т.н. 

Втората опасност при вейп-устройствата, освен дозата, това е, че най-вероятно става въпрос и за индивидуално различие на ефекта от страна на индивидуалната особеност на употребяващия. Т.е., на различна чувствителност на канабидоидните рецептори в централната нервна система; различна сензитивност от тяхна страна и различна възможност за освобождаване и елиминация на същите от свързания с тях хексахидроканабинол. Във всеки отделен случай реакцията може да е различна. 

Между другото, вече има първите сигнали, че страни като Австрия са го предложили да влезе в забранителния списък. Но макар и още извън забранителния списък, фактите са налице: нарушаване на концентрация, на внимание, на яснота на съзнанието, на реакции, проява на агресивност и прочее. Всичко това прави хексахидроканабинолът изключително опасен.

Но знаете ли кое е най-опасното в случая: това, че се рекламира пред подрастващите и младите как, виждате ли, хексахидроканабинолът не се установява от дрегер-тестовете на пътна полиция. Да, той не се установява, но има ефект, който е опасен за шофиращите. Няма как да се съглася с твърдението, че е безвреден. Не, категорично хексахидроканабинолът не е безвреден, защото в момента все още не можем да си представим какво би се случило, какво би станало, ако група младежи, събрали се на купон, решат да го комбинират с алкохол или с друг наркотик. 

Лично аз, като токсиколог, смятам, че не е далеч моментът, в който ще започнат да го комбинират с други наркотици и крайният му ефект ще бъде непредвидим. А може би още по-голяма ще е опасността, ако се комбинира с фентанил. За него, знаете, започна да се говори, той също влиза в организма по инхалаторен път и ако се комбинира с него, може да стане причина за тежка депресия на дишането, която на фона на замъгленото съзнание ще доведе до смърт. 

– Много тревожни факти и тенденции посочихте. Какво трябва да се предприеме според вас?

– Аз лично смятам, че този въпрос трябва с изключителна острота да застане пред правораздавателните органи; пред структурите на МВР; пред тези, които имат отношение към сигурността в държавата и пред регулаторните органи по отношение наркотичните вещества. Смятам, че този проблем многократно надвишава шума, който вдигнахме около райския газ, без да омаловажавам неговите странични ефекти. 

Вейпингът, вейп-устройството, е не само отрова. Той е вреден не само за този, който го използва. Вейпингът е заплаха за нашето общество.

Ето няколко извода от проучвания по темата:

► „Младежите, употребяващи вейп, са по-склонни да посегнат към алкохол и канабис“ се казва в ново проучване на повече от 50 000 юноши в САЩ. Тези констатации допринасят за нарастващите опасения за общественото здраве относно популярността на употребата на електронни цигари сред младите хора. Изводът: употребяващите вейп са били 31 пъти по-склонни да употребяват канабис. Източник: https://www.newswise.com/

► „Хроничният стрес е често срещан при младежи, които използват електронни цигари“.

► Две поредни проучвания установяват, че „вейпингът потиска активността на имунните клетки, освен това променя нашето ДНК“. 

► „Никотинът във вейповете е силно пристрастяващ и може да повлияе на развиващия се мозък“, установява друго проучване.

► „Вейпингът може да доведе до тежки белодробни проблеми и повишен риск от развитие на рак“, твърди д-р Робърт Шмерлинг от университета в Харвард. Според проучване на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ повече от 2800 потребители на електронни цигари са се нуждаели от прием в болница до февруари 2020 г., а 68 от тях са починали. Повечето са случаи на тийнейджъри.

► „Пушенето на електронни цигари повишава риска от сърдечен и мозъчен удар съответно с 56 и 30% в сравнение с хората, които не пушат. До тези изводи стига екип от изследователи от Казанската медицинска академия в Уичита под ръководството на проф. Мохиндер Нидихал, който стига до следното заключение: „досега сме знаели твърде малко за взаимовръзката между сърдечносъдовите заболявания и използването на електронни цигари“.

► „Увеличава се броят на децата, отровени с течен никотин, казва токсикологът Райън Марино, видял отблизо реакциите на деца, отровени с електронни цигари. „Едно младо момче, което дойде в спешното отделение, получи силно гадене, диария и повръщане и се нуждаеше от интравенозни течности за лечение на дехидратацията си. Също така децата могат да се почувстват замаяни, да загубят съзнание и да страдат от опасни спадове на кръвното налягане. В най-тежкия случай, който съм виждал, лекарите приеха момче в отделението за интензивно лечение, защото не можеше да диша“, споделя д-р Марино. Източник:: https://www.news-medical.net/.

 Яна БОЯДЖИЕВА

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ