20.8 C
София
понеделник, октомври 2, 2023

Деканът с криминалните трансплантации проф. Любомир Спасов избран незаконно

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

Изборът на проф. Любомир Спасов за декан на Медицинския факултет (МФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е съпътстван от редица нарушения и неизяснени обстоятелства. Установени са пропуски по отношение на свикването на Общото събрание на МФ на СУ и процедурата на неговото избиране. Това са част от изводите от направената проверка по разпореждане на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, съобщава МОН. Той препоръчва да се проведе нов избор.
Какво сигнализираха лекарите

Проверката беше образувана в резултат на постъпили в МОН сигнали и жалби за избора на декан, проведен на Общо събрание на Медицинския факултет в края на месец юни.
Лекари от университетската болница „Лозенец“, която Спасов оглавяваше в продължение на 23 години и която е учебна база на факултета, сигнализираха през юли, че изборът е съпътстван с машинации и груби нарушения.

„Със своите действия, включително с незаконното изграждане на доскоро таен луксозен апартамент от 500 кв.м. на територията на Болница „Лозенец“, без строителни и финансови документи, с което вече се занимава и прокуратурата, проф. Спасов уронва доброто име на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и на Медицинския факултет към Университета в частност“, се казва в писмото си лекарите.
Какви са нарушенията

Проверка по рама

По отношение на квотите в състава на Общото събрание комисията на МОН установи, че са спазени изискванията на Закона за висшето образование, но откри пропуски в процедурата. От предоставените от висшето училище документи не може да се установи дали всички членове са били уведомени по електронната поща за предстоящото Общо събрание и дали, ако бяха уведомени и бяха се регистрирали, нямаше да повлияят на резултатите от проведените избори.
При извършване на проверката би следвало да е приложен списък на регистрираните на 23.06.2023 г. членове на Общото събрание на МФ на СУ. Такъв не е бил приложен, а би послужил, като доказателство за кворума – 101 регистрирани, който се твърди, че е бил налице при някои от гласуванията. Това допълнително навежда комисията към съмнение дали изобщо е имало такъв кворум, се казва в съобщението.

По отношение на свикването на Общото събрание става ясно, че са изпълнени частично изискванията на Правилника за устройството и дейността на СУ за свикването му. Не е ясно дали писмената покана с дневния ред за него е изпратена до всички членове.

Първоначално за място на провеждането е посочено „Аулата на Болница „Лозенец“ с начален час за регистрация 08,15 часа. Независимо от съдържанието на първоначалната покана е представена нова с място на провеждане – „Аулата на СУ“ – ректорат с начален час на регистрация 08,15 ч. на 23.06.2023 г. От предоставените доказателства не може да се установи, че поканата е изпратена до всички членове на Общото събрание.
Не се представени и такива, че поканата за провеждане в ректората на СУ изобщо е изпращана по електронната поща до членовете. Всичко това означава, че има сериозни нарушения в процедурата по свикване на Общото събрание на МФ на СУ, проведено на 23.06.2023 г., поради което Комисията счита свикването му за незаконосъобразно.

Също така протоколът от проведеното събрание е подписан от избрания негов председател и от определения протоколист единствено на последната страница – по този начин не може да се установи дали не са извършвани допълнителни промени в него на останалите страници. Практиката при подобни документи е те да бъдат подписвани на всяка страница, за да се гарантира автентичността на информацията към датата на поставяне на подписа.

Магазин за Акумулатори

Неизяснен и най-вероятно с редица процедурни пропуски е и въпросът защо се налага провеждането на допълнително заседание на 26.06.2023 г. за избор на Факултетен съвет.
От предоставения на комисията Протокол № 1 е видно, че за предложението, направено от проф. Спасов за разпределяне на квотите за участие във ФС, са гласували 67 членове на ОС, а необходимият кворум трябва да бъде – 72 членове. В този смисъл гласуването по тази точка Комисията счита за незаконосъобразно. В тази връзка общото събрание обявява нова дата за провеждане на тайно гласуване за допълване на непопълнените места в първия работен ден – понеделник 26.06.2023 г. от 9.00 ч.

Подобно решение противоречи на Правилника на СУ. Въпреки исканата допълнителната информация от страна на МОН, не са предоставени доказателства, от които да е видно какъв е броят на регистрираните членове на ОС, събран ли е необходимият за гласуване кворум и др., поради което комисията счита, че има нарушения при проведеното второ гласуване за членове на ФС.

При извършената проверка се установи, че кандидати за декан на МФ на СУ са проф. Любомир Спасов, назначен на трудов договор по външно съвместителство съгласно чл. 111 от Кодека на труда и доц. Дорина Михова, която няма сключен договор с ректора на СУ. На база предоставените документи остава неизяснен въпросът относно допустимостта на кандидатите и дали е приложен еднакъв подход при двамата, както и дали са спазени условията за публичност, прозрачност и законност.
На база всички данни за нарушения, които бяха установени в хода на проверката, министърът на образованието и науката препоръчва в 3-месечен срок да се проведено ново Общо събрание на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за избор на органи за управление. Тези действия са съгласно правомощията по Закона за висшето образование и провъзгласената автономия на висшите училища.

Проф. Любомир Спасов отново е избран за декан на създадения от него Медицински факултет на Софийския университет.

Общото събрание на Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ се е състояло на 23 юни. Първоначално кандидатурите за декан бяха две: на настоящия декан доц. Дорина Асенова и на проф. Любомир Спасов, който има зад гърба си два мандата и половина като декан на факултета, а до последно заемаше поста зам.-декан. Сега Спасов се кандидатира и бе избран за още половин мандат (2 години) начело на факултета докато навърши пределната според закона възраст от 65 г., след което окончателно няма да има правото да заема длъжността. Според някои юристи е спорно доколко има право и на този трети мандат.

Предишните скандали

Изборът му за декан на създадения от него Медицински факултет на Софийския университет е пореден скандал около проф. Любомир Спасов, който беше уволнен като директор на болница „Лозенец“ през юни 2021 година след разкрития за незаконни трансплантации, пререждане на висш държавен чиновник в листата на чакащи за орган и фиктивни хоспитализации. Скандалите бързо отшумяха, а разследванията по тях са „на трупчета“.

Това даде кураж на Спасов през миналата година отново да кандидатства за директорския пост в болница „Лозенец“, но бе класиран на второ място на провелия се конкурс след настоящия директор Христо Стоянов. Именно Стоянов изкара наяве скандала с луксозния апартамент, за който Спасов твърди, че го е ползвал като стая за отдих след тежки операции. 

Материалът Деканът с криминалните трансплантации проф. Любомир Спасов избран незаконно е публикуван за пръв път на Новините Днес.

Народ

Новините Днес

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ