32.8 C
София
петък, юни 21, 2024

Как да ползвам здравна помощ, ако не живея на постоянния си адрес?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Здравноосигурена съм, но в момента се налага да живея в друг град. Как мога да ползвам здравна помощ, ако не се намирам на постоянния си адрес?

Яна Велинова, гр. Пазарджик 

В случая от значение е продължителността на престоя ви в другото населено място. Съгласно нормативната уредба – Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и сключения между НЗОК и Българския лекарски съюз Национален рамков договор за медицинските дейности, в случай че здравноосигуреният пребивава продължително време в друго населено място, то може да получи медицинска помощ и от друг общопрактикуващ лекар, като направи т.

нар. временен избор на джипи за период от 1 до 5 месеца.

При извършване на временен избор (формулярът може да се изтегли от сайта на НЗОК), също както и при постоянен избор на личен лекар, хората ползват всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор.

При изтичане на срока на временния избор извън здравния район, в който е осъществен постоянният избор, се възстановява автоматично последният постоянен избор на личен лекар.

Проверка по рама

Когато на здравноосигурени е необходима медицинска помощ, а те се намират в друго населено място, различно от това, където е техният личен лекар, но за срок по-малък от един месец, те могат да се обърнат към всеки общопрактикуващ лекар, като представят здравноосигурителната си книжка.

В този случай НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ по повод на остро състояние, на хора, които не фигурират в пациентските им листи.

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ