26.8 C
София
понеделник, юли 15, 2024

Как да реша проблема с направленията от джипито, ако ми се налага често явяване на ЛКК?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

След пътнотранспортно произшествие съм в дълъг болничен до окончателното ми и пълно възстановяване на получените травми. Всеки месец ми се налага да взимам по три направления от личния лекар, за да мога да мина на ЛКК – болничният ми лист трябва да се удължава периодично. Личният лекар отказва да издава повече от едно направление на месец, но не ми обясни какъв е редът в моя случай да получавам удължаване на болничните. Как да реша проблема в този случай и кой трябва да ми издава нужните ми направления за ЛКК?

Красимир Димитров, гр.

Варна

По преценка на общопрактикуващия (личния лекар) или на специалист от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същите издават на здравноосигурения си пациент следните документи, регламентирани от закона:

• „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК №6) – при необходимост от прегледи и консултации със съответен специалист или към ЛКК, когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от комисията

• „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК №4) – при необходимост от специализирано или високоспециализирано медицинско изследване 

Проверка по рама

• „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК №3А) – при необходимост от ВСМД; издава се от специалист, изпълнител на извънболнична медицинска помощ

• Личният лекар издава „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК №3А) само за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на пациента, и ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“

При насочване към ЛКК личният лекар или специалистът от извънболничната медицинска помощ представя необходимата медицинска документация.

При подготовката за ЛКК пациентът се насочва за прегледи към специалисти от извънболничната помощ, сключили договор с НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК №6).

Лекарската консултативна комисия (ЛКК), сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, назначава допълнителни специализирани или високоспециализирани изследвания или консултации, ако са необходими, с „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК №4) и/или с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК №6).

Магазин за Акумулатори

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ