3.9 C
София
сряда, декември 6, 2023

Как е решен проблемът с явяването на трудноподвижен човек на ТЕЛК?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Баща ми е с много напреднала фаза на алцхаймер и вече е трудноподвижен. Живеем в кооперация без асансьор и не може да слезе по стълбите. Как може да мине комисията пред ТЕЛК, без да се налага да присъства?
Станимира Желязкова, гр. Сливен

Съгласно чл.33, ал.5 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Приет с ПМС №83 от 26.04.2010 г., обн., ДВ, бр.34 от 4.05.2010 г., изм., бр.84 от 25.10.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., бр.59 от 16.07.2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) „Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар)“.
Компетентната институция, към която се отправят въпроси, свързани с освидетелстването/преосвидетелстването на хората от органите на ТЕЛК, е Министерството на здравеопазването. На сайта на Министерството са публикувани телефоните за връзка с граждани. Въпросите може да зададете и на съответните експерти, определени за контакти в регионалните здравни инспекции (РЗИ).
Проверка по рама

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ