30.8 C
София
неделя, юни 23, 2024

Как мога да получа информация за имунизациите на сина ми?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Как мога да получа служебна бележка за всички имунизации на детето ми, при положение, че предишната лична лекарка е починала, а настоящата ми изисква такава бележка?

Калина Русева, гр. Варна

В случая може да се направи справка от имунизационния картон и от здравноосигурителната книжка на детето. Там би трябвало личният лекар да вписва направените имунизации. При условие, че за тях липсва информация, може да я получите чрез Персонализираната информационна система на НЗОК (ПИС на НЗОК), ако имате издаден универсален код за достъп (УКД) до електронното досие на детето. Имайте предвид, че вие трябва да сте направили избора на личен лекар за него.

В електронното досие има линк „Имунизации“, където са описани код, име на имунизация, дата на поставяне на ваксина, както и данни за лекаря, извършил ваксинизацията. За да бъдат отразени имунизациите в пациентското досие, те трябва да бъдат отчетени от личния лекар, в чиято пациентска листа фигурира пациентът.

УКД се издава от която и да е Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето на човека (адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни каси са публикувани на интернет-страницата на НЗОК – в меню „Контакти“).

Проверка по рама

Кодът е персонален, поради което заявление за неговото издаване се подава лично, на място, в РЗОК, срещу представяне на документ за самоличност и се получава на хартиен носител в запечатан плик – също лично, срещу разписка по образец. УКД се издава безплатно, в рамките на 3-5 минути.

Бланките „Заявление за издаване на уникален код за достъп“, „Удостоверение за издаване на уникален код за достъп“ и „Разписка за получаване на уникален код за достъп“ се отпечатват автоматично след въвеждането на Единен граждански номер (ЕГН)/Личен номер на чужденец (ЛНЧ)/Служебен номер от регистъра на НАП (за хора без ЕГН/ЛНЧ) и направена проверка за самоличността от определени за това служители в РЗОК.

Освен с УКД, ПИС на НЗОК предоставя възможност за достъп до електронното здравно досие чрез цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис – КЕП) или с персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите ( на НАП).

Друг вариант е да подадете писмено заявление до управителя на НЗОК/директора на РЗОК, за да ви бъде предоставена информация относно извършени имунизации за съответен период. Бланка на заявление може да се получи във всяко звено за административно обслужване в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Магазин за Акумулатори

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ