4.1 C
София
четвъртък, декември 7, 2023

Какъв е редът за получаване на инсулин по НЗОК, извън България съм?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Съпругът ми е диабетик и работата му е свързана с пътуване извън страната. Тъй като през октомври му изтича протоколът за инсулина, може ли, докато е извън България, аз да отида при ендокринолога за подновяването му?
Ирина Михайлова, гр. Бургас

Всеки Е-протокол се издава въз основа на „Амбулаторен лист“, издаден от лекар-специалист в извънболничната медицинска помощ или „Решение на специализирана комисия“ по АПр №38 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 ЗЗО“, издадено от специализирана комисия, съгласно утвърдените Изисквания на НЗОК по заболявания.
Съгласно действащата нормативна уредба, на задължително осигурен пациент е възможно да се отпускат лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК при следните условия и ред:

– в рамките на домашно лечение на територията на страната;
– лекарствените продукти се предписват с електронни предписания, които се изпълняват последователно, в нормативно определени срокове;

Проверка по рама

– лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват само след извършен преглед/консултация от лекаря, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на здравноосигурения пациент.
– при назначаване на адекватна терапия, лекарят се съобразява с актуалното здравословно състояние на пациента и проследяване на приложената към момента терапия, като се взима предвид ефективността от прилаганата лекарствена терапия, възможни лекарствени взаимодействия, поява на нежелани лекарствени реакции от провежданото лечение.

Предвид гореизложеното, не е възможно да се издаде Е-протокол и лекарят да предписва необходимата терапия на пациента чрез упълномощен близък или роднина.

Ако съпругът ви пътува в държави от ЕС /ЕИП/Швейцария и Великобритания, по отношение на възможностите той да получи необходимото лечение за времето, през което не е в България, уточняваме следното:
Съгласно Решение S3 на Административната комисия към ЕК, здравната помощ, оказвана на хора с хронични заболявания, в т.ч. отпускането на необходимите лекарства, е неотложна помощ, затова тя може да се ползва срещу валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

Тъй като всяка държава-членка на ЕС сама определя реда, по който отпуска лекарства от реимбурсните си листи, редно е вашият съпруг предварително да се информира дали може да получи необходимата терапия в съответната държава срещу валидна ЕЗОК и какъв е редът – тоест, да разбере как осигурените хора в тази страна се снабдяват с медикамента. При условие, че здравноосигурителната институция в съответната държава може да отпусне на съпруга ви необходимата му терапия срещу валидна българска ЕЗОК, редно е той да представи пред тази институция медицинските доказателства за предписаната му терапия (рецептурна бланка), които следва да са преведени от български език.

Магазин за Акумулатори

В случай, че се наложи да закупи лекарствата си, след завръщане в България съпругът ви има право да подаде документи за възстановяване на платените разходи. Информация за процедурата се съдържа на интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg) – рубрика „Международна дейност“ – линк „Европейска интеграция“ – „Възстановяване на разходи за оказана медицинска/дентална помощ при временен престой в друга държава“. При купуването на лекарства, свързани с неотложна медицинска помощ, на възстановяване подлежи тази част от сумата, която е покрита от здравното осигуряване в страната-членка на ЕС.
За допълнителни въпроси в тази връзка може да се обадите и в НЗОК на тел.: 359 2 965 9116; 359 2 965 9158, които са за консултация на гражданите за здравноосигурителните им права в Европейската общност.

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ