22.1 C
София
вторник, септември 26, 2023

Какви са правата на децата за достъп до педиатър с направление?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Личният лекар на децата ми не е педиатър. Отказва да издава направления за специалист-педиатър, без той преди това да ги е прегледал. Какъв точно е редът и достъпът на децата до преглед при специалист-педиатър, когато ОПЛ не е такъв? При положение, че те са електронни, може ли личният лекар да издаде направление, без да се налага децата да се разкарват на сто места? Може ли при видимо болно дете родителят да поиска то да бъде прегледано единствено от педиатър и да изисква направление?
Живка Попова, гр. Велико Търново

С въвеждането на електронното издаване на първичните медицински документи не отпада извършването на преглед/консултация от общопрактикуващия лекар, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на здравноосигурения пациент/родител/настойник.
Лекарят задължително трябва да извърши преглед, за да прецени дали е необходимо да издаде направление за консултация със специалист.

По силата на чл.9б от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и чл.218, ал.2 от Националния рамков договор 2020-2022 г. за медицинските дейности: екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан от общопрактикуващия лекар и пациента, се прилага към здравното (медицинско) му досие, което съдържа всички медицински документи, и се съхранява в кабинета на лекаря. 
Проверка по рама

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ