33.4 C
София
петък, юли 19, 2024

Колко талона за специалист мога да получа годишно?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Имам хипертония от 15 г. и оттогава съм на непрекъснато лечение с хапчета. Ходя и на контролни прегледи при кардиолог. Затова ме интересува на колко талона в една календарна година имам право за кардиолог? Има ли такава наредба, в която е указано, че само веднъж може да се издава на пациента талон за такъв специалист, както твърди личният ми лекар?

През 2023 г.

веднъж съм ползвала направление за кардиолог, но в момента съм с повишен пулс – между 90 и над 100 удара в минута и се нуждая от спешна и повторна консултация. Всъщност колко броя направления може да издаде личният лекар за един специалист, в една календарна година?

Славея Маринова, гр. Карлово

Пациентите над 18-годишна възраст със заболяване „Есенциална хипертония“ (МКБ-код I10) подлежат на диспансерно наблюдение от ОПЛ до края на живота си. Диспансерните прегледи се провеждат четири пъти годишно със снемане на общ клиничен статус, с насоченост към сърдечния статус, измерване на артериалното налягане (АН); електрокардиограма (ЕКГ) – един път годишно.

Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол и креатинин се изследват ежегодно. По преценка на личния лекар един път годишно се извършва консултация със специалист по кардиология или нефрология, или ендокринология и болести на обмяната. Консултация със специалист по очни болести се извършва един път на три години.

Проверка по рама

В нормативната уредба не е записан точно определен брой направления, които здравноосигурените могат да ползват в рамките на календарната година. Следва да имате предвид, че личният лекар преценява необходимостта от издаване на направление към специалист след преглед и оценка на здравословното състояние на пациента.

Броят на медицинските направления, които получават общопрактикуващите лекари, се определя съобразно пациентските им листи, като се отчитат различни показатели. Изпълнителите на медицинска помощ разполагат с определен брой направления за прегледи и изследвания за всяко тримесечие, които следва да разходват съобразно потребностите на пациентите.

В случай на необходимост от допълнителен брой направления общопрактикуващият лекар подава заявление до Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) за отпускане на такива към вече определените му за тримесечието.

Милена ВАСИЛЕВА

Магазин за Акумулатори

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ