30.8 C
София
неделя, юни 23, 2024

На какви направления за специалист и изследвания имам право през тази година?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Налага ми се през годината да си правя профилактични прегледи при определени специалисти, както и кръвни изследвания, но личната лекарка ми заяви, че тази година има някакви изменения. Много моля да ме информирате дали джипито може да ми откаже направление, ако ми се наложи да взема за определен специалист?

Златка Харизанова, гр. Пазарджик

Всички здравноосигурени над 18-годишна възраст – жени и мъже, имат право на един задължителен профилактичен преглед годишно. Той се осъществява от общопрактикуващия лекар и включва: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма (ЕКГ) и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.

Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед, са в зависимост от възрастовата група:

– от 20 до 65-годишна възраст (жени и мъже) се назначават: Пълна кръвна картина (ПКК), АСАТ, АЛАТ, креатинин, урина (химично изследване и седимент), пикочна киселина – веднъж на 5 години; определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HbsAg) с бърз тест, определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест – на 40-, 45-, 50-, 55- и 60-годишна възраст.

– жени ≥ 30-годишна възраст – мануално изследване на млечни жлези – ежегодно;

Проверка по рама

– жени от 30- до 50-годишна възраст – ехографско изследване на млечни жлези – веднъж на 2 години;

– жени от 30- до 40-годишна възраст – изследване на онкопрофилактична цитонамазка, ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години; гинекологичен статус, с вземане и изпращане на материал за цитонамазка – осъществява се от лекар, специалист по акушерство и гинекология – ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години;

– мъже ≥ 40-годишна възраст и жени ≥ 50 години – триглицериди; общ холестерол и HDL-холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН); LDL-холестерол (за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) – веднъж на 5 години;

– мъже ≥ 50-годишна възраст – PSA, общ и свободен – веднъж на 2 години;

– жени от 50- до 69-годишна възраст, включително – мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години;

– над 65-годишна възраст (жени и мъже): ПКК – ежегодно за календарна година; триглицериди – един път на 5 години; общ холестерол, HDL за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) – един път на 5 години; LDL-холестерол (за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН) – един път на 5 години.

Магазин за Акумулатори

Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

По преценка на общопрактикуващия лекар може да не се провежда повторно изследване на ПКК и урина, ако тези изследвания са направени през предходните 3 месеца. (ПКК е кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC).

Личният лекар преценява кога да ви издаде направление за извършване на изследванията, съобразно изискванията за провеждане на профилактичните прегледи. При всички случаи той е задължен да извърши профилактичния преглед, на който вие имате право веднъж в календарната година, в целия му обем.

При провеждането на профилактични прегледи на хора над 18-годишна възраст общопрактикуващият лекар формира определени групи от хора с рискови фактори за развитие на заболяване: на сърдечносъдови болести; на захарен диабет тип 2; на злокачествено новообразувание на шийката на матката; на злокачествено новообразувание на млечната жлеза; на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област; на злокачествено новообразувание на простатата; с рисков фактор затлъстяване и тютюнопушене.

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ