България

“Напоителни системи” няма документи за 60% от язовирите си

Игра на Богове -Възходът на падението
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Критично финансово състояние и пълна безстопанственост – това най-общо показва одитът на Сметната палата в държавното дружество “Напоителни системи”. Констатациите не са изненада – за плачевното състояние, в което се намира дружеството, е известно отдавна, но държавата така и не предприема мерки да спаси собствеността си през годините.

За 60% от язовирите и за 30% от другите хидросъоръжения и имоти “Напоителни системи” изобщо не притежава документи за собственост, установява Сметната палата. Одитът обхваща периода 2018-2019 г. На дружеството се водят 168 напоителни язовира, от които 21 “комплексни и значими”, 190 помпени станции, 530 км деривационни канали, над 2 хил. км напорни водопроводи и над 9 хил. км тръбна мрежа.

Дружеството не поддържа и регистър на недвижимите си имотиа плащането по почти половината договори за наем е забавено, без да се търсят неустойки за това.

В края на 2019 г. задълженията на “Напоителни състеми” са близо два пъти по-големи от размера на вземанията.

Една от причините за тежкото финансово състояние е неосигурено финансиране от ресорното министерство на земеделието за изпълнението на възложени дейности по поддържането на диги и други съоръжения срещу наводнения. Ако са постъпвали някакви средства, то те са били с 2 години закъснение. Така дружеството постоянно е било с недостиг на средства, което е затруднявало дейността му.

За 2018 г. например вземанията на „Напоителни системи“ са в размер на 18,9 млн. лв., а за 2019 г. – 20,8 млн. лв. В същото време задълженията са за 38,4 млн. лв. за 2018 г. и 37,8 млн. лв. за 2019 г. – те са към доставчици, свързани структури с министерство на земеделието, дългосрочен банков кредит, такси за водоползване към басейнови дирекции.

Проверка по рама

Заради хроничния недостиг на средства дружеството не е в състояние да модернизира измервателните устройства на съоръженията си, поради което търпи сериозни загуби на вода, установява Сметната палата. Така дружеството не може да печели от основната си дейност – продаване и доставяне на вода за напояване и промишлени нужди. Повече от половината от хидромелиоративните съоръжения са монтирани преди 1980 г. Те трябва да обслужват 7,4 млн. дка площи, но на практика годни за напояване са около 5,4 млн. дка.

Загубата на вода по пътя от източването до доставянето й на ползвателите за напояване през 2019 г. е около 135,4 млн. куб. м. Отделно загуби от 13,3 млн. куб. м се търпят и при доставяне на вода за промишлени цели.

Одитът на Сметната палата е показал и редица проблеми с обществените поръчки. При възлагането им не е прилаган контрол, в резултат на това 5 обществени поръчки са прекратени поради грешки при изготвянето на обявата, указанията към нея, техническата спецификация или методиката за оценка на офертите. Други две обществени поръчки са били възложени чрез изпращане на покана до определени лица в разрез със Закона за обществените поръчки.

В нарушение на закона са провеждани процедури на пряко договаряне. Всички договори са сключени без решение от Съвета на директорите. Съставени са три акта за нарушение на Закона за обществените поръчки.

В началото на мандата си служебният земеделски министър Христо Бозуков също разпореди вътрешен одит в “Напоителни системи”. По-късно той отстрани тогавашната шефка на дружеството Снежина Динева и другите двама членове на съвета на директорите, като обяви, че вътрешната проверка е установила 17 сериозни нарушения, вкл. и с обществени поръчкки.

Магазин за Акумулатори

Коментари

Коментара

loading…There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

магазин за авточасти
Back to top button