21.3 C
София
понеделник, септември 25, 2023

Новините Днес до прокуратурата: Ето как се крадат 200 имота в Аврен! Топ терен на брега в „Камчия“ изгоря в схемата (ФАКТИ + ДОКУМЕНТИ)

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

Заместник-кметът Боян Георгиев и кметът Емануил Манолов вилнеят вече три мандата в Община Аврен. За тези 12 години са придобити стотици общински имоти от свързани лица, които в последствие продават, даряват или отдават под наем имотите на близки на кмета и заместника му.
Поредната криминална схема разкри източник на Новините Днес, а ние очевидно отново ще свършим работата на прокуратурата и ще разплетем престъпленията, докато държавното обвинение стои в ступор.

Както вече писахме, тарикатите в Аврен са сключвали дори симулативни сделки, обогатяващи заместник-кмета Боян Владимиров Георгиев и семейството му. Самият заместник формално не участва в сделките, но приобретатели по тях са съпругата му Елица Георгиева, синът му Мирослав Боянов Георгиев, служебният му шофьор и други.
ФАКТИТЕ

Съгласно информация от Агенцията по вписвания само през последния трети кметски мандат от 2019 г. насам Община Аврен е продала на частни лица близо 200 имота! Най-много са продажбите в началото на третия кметски мандат, преди разследванията срещу общинската управа.
ОПГ в Новините Днес: Зам.-кметът на Аврен Боян Георгиев с имотна афера във Варна – как се купува 10 дка гора (ВТОРА ЧАСТ + ПИКАНТНИ СНИМКИ + ДОКУМЕНТИ)

В същия период са извършени и последните покупко-продажби от Тошко, за чиито подвизи писахме в предишните публикация на Новините Днес за престъпленията в община Аврен.

Проверка по рама

ТОШКО ДЕТЕЛИНОВ ХРИСТОВ ЕГН: 880823**** изглежда е малоимотен гражданин с ниски доходи. Като такъв няма регистрирани имотни сделки до 2016 г., но през следващите 5 години Тошко изненадващо демонстрира завидните 26 покупко-продажби на парцели и строителни права върху такива, все собственост на Общината… 13 купил, 13 продал, отчел се… на кого ли?! С никакви други имоти не търгува, освен с придобитите от Община Аврен, разкри информаторът на Новините Днес.
Също през последния управленски мандат, през 2020 г. по предложение на заместник-кмета Боян Георгиев е продадена част от обществен селищен парк в с. Приселци. Причината, според приложената докладна от Боян Георгиев (изх. № ОП-3099/21.09.2020г.), е отпаднало предназначение на част от парка в центъра на селото!? Така частта е актувана от публична в частна общинска собственост, за да бъде подадено на частно лице, изградило в последствие супермаркет!

И сега на вниманието на прокуратурата: куриозно престъпление с очевидно незаконна продажба на държавна земя, извършена с последователни престъпни действия на кмета Емануил Манолов:

Въпросната земя в курортен комплекс „Камчия” е повече от апетитна, до руския комплекс „Юрий Гагарин” и плажната ивица. Имотът е бил държавен, предоставен за изграждане на пътна инфраструктура на Аврен, но сенчестите управници на общината го продали на частно лице за строеж на апартаментен хотел.
Изпълнителната агенция по горите е уведомила в свое писмо ИАГ-17050/30.08.2017 г. кмета на Община Аврен, че на общината са предоставени имоти – частна държавна собственост с площ 384 402 кв. м, необходими за изграждане на общински обект от първостепенно значение – за улици, съставляващи уличната мрежа на КК „ Камчия”.

Скандал в Новините Днес: Как зам.-кметът на Аврен Боян Георгиев стана милионер – имоти, яхти, лимузини (СНИМКИ + ДОКУМЕНТИ)

От един от тези имоти с кад. Идент. 004426.102.293 с площ 2321 кв. м, след разработване на ПУП ПР, разрешен с Решение 1023/23.08.2019 на ОС Аврен и одобрен с Решение 118/04.03.2020 г., са образувани три нови имота:

Магазин за Акумулатори

1. ПИ 04426.102.406 (проектен) – УПИ VI – 283 кв. м за обект за техническа инфраструктура
2. ПИ 04426.102.408 (проектен) – УПИ IX – 878 кв.м за комплексно обществено обслужване и паркинг

3. ПИ 288 – за улица

Така новообразуваните имоти са актувани публична общинска собственост.
На 10.02.2020 г. обаче е съставен протокол от работна група, извършила оглед на терен, в който се твърди, че поради голяма денивелация е невъзможно изграждане на предвидената улица!

Разбира се, твърдението е чиста лъжа, но какво от това, важното е криминалните схеми да вървят?! Както посочихме по-горе, с подобно становище, че паркът в с. Приселци е с отпаднало предназначение, общинската власт успяла да усвои имота.

Относно денивелацията в КК „Камчия”, тя не засяга новобразуваните УПИ VI и УПИ IX, а само частта от стария ПИ 004426.102.293, предвидена за улица по посока на морския бряг.

На 15.07.2020 г., ясно с каква цел, са съставени два акта за частна общинска собственост:

– Акт №5163 за ПИ 04426.102.406.

– Акт №5164 за ПИ 04426.102.408

Правно основание в двата акта е посочено Решение №118/04.03.2020 на ОбС-Аврен, в което обаче не се споменава преобразуване на имотите от публична в частна собственост!

Според ЗОС чл.6, ал.3 за преобразуване на имот – публична общинска собственост в частна, е необходимо решение на ОбС, прието с мнозинство от минимум две трети от общия брой общински съветници. Изискването не е спазено, въпреки това ПИ 04426.102.408 е продаден с въпросния договор №245/02.12.2020 г., а със заповед №1315/09.12.2020 г. е отписан от актовите книги на Общинския съвет в Аврен.

Със Заповед №642/07.06.2021 г. на кмета на Община Аврен е разрешено изготвяне на ПУП – ПРЗ за изменение на действащия ПУП – ПР на КК „Камчия”, одобрен с Решение №287/20.05.2005 г., изменен с решение №118/04.03.2020 г. в частта за УПИ IX , във връзка с преотреждане от „за КОО и паркинг” в „За апартаментен хотел”.

Регионална дирекция по горите – Варна в свое писмо до кмета на Община Аврен №04-3024/22.06.2021 г. възразява срещу заповед №642/07.06.2021 г. и иска информация относно поземлени имоти, изброени в писмо на министъра на земеделието с изх. №13-2019/29.08.2017 г.

След писмото на заседание на общинския съвет в Аврен на 31.08.2021 г. е разгледана докладна с вх.н. РД-388/20.08.2021 г. и основавайки се на протокола от 10.02.2020 г. е прието Решение №524, с което се допълва Решение №118/04.03.2020 г., като имотите по т. 1 и 2 се обявяват за частна общинска собственост.

Към 31.08.2021 г. обаче, ПИ 04426.102.408 вече не е бил общинска собственост! С договор за покупко-продажба №245/02.12.2020 г. е бил продаден на „ПРИМИЪМ КЛЪБ” ООД, ЕИК:201157939 с управител Георги Димитров Георгиев, с ЕГН: 760801**** и е отписан от актовите книги за ОС на основание Заповед №1315/09.12.2020 г.

И тук пореден абсурд – имотът е продаден девет месеца преди да е обявен за частна общинска собственост!

В последствие управителят на едноличното дружество – приобретател е предприел действия по прехвърляне на дялове към други негови дружества. Засега не е ясно с каква цел е прехвърлянето на дялове и чии роднини ще са собственици на апартаментите към морето…

След придобиване на друг апетитен имот на Община Аврен на брега на язовир „Здравец“ собствеността е била поделена между три свързани лица.

Предоставяме на държавното обвинение всички необходими документи, за да повдигне обвинения, които да докаже в съда и да прати мошениците зад решетките:

Справка от АВ-Варна за ПИ с кад.идент. № 04426.102.408;

Копие от кадастралната карта за ПИ с кад.идент. № 04426.102.408;

Копие от договор №245/02.12.2020 г. за покупко-продажба, нот.акт. №40, т.84, рег.№ 31431/2020 г. на АВ-Варна;

Копие от договор №245/02.12.2020 г. със заличени лични данни, за публикуване;

Докладна записка с изх. № ОП-3099/21.09.2020 г.;

Докладна записка с изх. № ОП-3099/21.09.2020 г. със заличени лични данни

Новините Днес измести прокуратурата: Ето как се крадат 200 държавни и общински имоти в Аврен! Топ терен на брега в „Камчия“ изгоря (ДОКУМЕНТИ)

Заместник-кметът Боян Георгиев и кметът Емануил Манолов вилнеят вече трети мандат Община Аврен. За тези 12 години са придобити стотици общински имоти от свързани лица, които в последствие продават, даряват или отдават под наем имотите на близки на кмета и заместника му.

Поредната грандиозна схема разкри източник на Новините Днес, а ние очевидно отново ще свършим работата на прокуратурата и ще разплетем поредната криминална схема, докато държавното обвинение стои в ступор.

Както вече писахме, тарикатите в Аврен са сключвали дори симулативни сделки, обогатяващи заместник-кмета Боян Владимиров Георгиев и семейството му. Самият заместник формално не участва в сделките, но приобретатели по тях са съпругата му Елица Георгиева, синът му Мирослав Боянов Георгиев, служебният му шофьор и други.

ФАКТИТЕ

Съгласно информация от Агенцията по вписвания само през последния трети кметски мандат от 2019 г. насам Община Аврен е продала на частни лица близо 200 имота! Най-много са продажбите в началото на третия кметски мандат, преди разследванията срещу общинската управа.

ОПГ в Новините Днес: Зам.-кметът на Аврен Боян Георгиев с имотна афера във Варна – как се купува 10 дка гора (ВТОРА ЧАСТ + ПИКАНТНИ СНИМКИ + ДОКУМЕНТИ)

В същия период са извършени и последните покупко-продажби от Тошко, за чиито подвизи писахме в предишните публикация на Новините Днес за престъпленията в община Аврен.

ТОШКО ДЕТЕЛИНОВ ХРИСТОВ ЕГН: 880823**** изглежда е малоимотен гражданин с ниски доходи. Като такъв няма регистрирани имотни сделки до 2016 г., но през следващите 5 години Тошко изненадващо демонстрира завидните 26 покупко-продажби на парцели и строителни права върху такива, все собственост на Общината… 13 купил, 13 продал, отчел се… на кого ли?! С никакви други имоти не търгува, освен с придобитите от Община Аврен, разкри информаторът на Новините Днес.

Също през последния управленски мандат, през 2020 г. по предложение на заместник-кмета Боян Георгиев е продадена част от обществен селищен парк в с. Приселци. Причината, според приложената докладна от Боян Георгиев (изх. № ОП-3099/21.09.2020г.), е отпаднало предназначение на част от парка в центъра на селото!? Така частта е актувана от публична в частна общинска собственост, за да бъде подадено на частно лице, изградило в последствие супермаркет!

И сега на вниманието на прокуратурата: куриозно престъпление с очевидно незаконна продажба на държавна земя, извършена с последователни престъпни действия на кмета Емануил Манолов:

Въпросната земя в курортен комплекс „Камчия” е повече от апетитна, до руския комплекс „Юрий Гагарин” и плажната ивица. Имотът е бил държавен, предоставен за изграждане на пътна инфраструктура на Аврен, но сенчестите управници на общината го продали на частно лице за строеж на апартаментен хотел.

Изпълнителната агенция по горите е уведомила в свое писмо ИАГ-17050/30.08.2017 г. кмета на Община Аврен, че на общината са предоставени имоти – частна държавна собственост с площ 384 402 кв. м, необходими за изграждане на общински обект от първостепенно значение – за улици, съставляващи уличната мрежа на КК „ Камчия”.

Скандал в Новините Днес: Как зам.-кметът на Аврен Боян Георгиев стана милионер – имоти, яхти, лимузини (СНИМКИ + ДОКУМЕНТИ)

От един от тези имоти с кад. Идент. 004426.102.293 с площ 2321 кв. м, след разработване на ПУП ПР, разрешен с Решение 1023/23.08.2019 на ОС Аврен и одобрен с Решение 118/04.03.2020 г., са образувани три нови имота:

1. ПИ 04426.102.406 (проектен) – УПИ VI – 283 кв. м за обект за техническа инфраструктура

2. ПИ 04426.102.408 (проектен) – УПИ IX – 878 кв.м за комплексно обществено обслужване и паркинг

3. ПИ 288 – за улица

Така новообразуваните имоти са актувани публична общинска собственост.

На 10.02.2020 г. обаче е съставен протокол от работна група, извършила оглед на терен, в който се твърди, че поради голяма денивелация е невъзможно изграждане на предвидената улица!

Разбира се, твърдението е чиста лъжа, но какво от това, важното е криминалните схеми да вървят?! Както посочихме по-горе, с подобно становище, че паркът в с. Приселци е с отпаднало предназначение, общинската власт успяла да усвои имота.

Относно денивелацията в КК „Камчия”, тя не засяга новобразуваните УПИ VI и УПИ IX, а само частта от стария ПИ 004426.102.293, предвидена за улица по посока на морския бряг.

На 15.07.2020 г., ясно с каква цел, са съставени два акта за частна общинска собственост:

– Акт №5163 за ПИ 04426.102.406.

– Акт №5164 за ПИ 04426.102.408

Правно основание в двата акта е посочено Решение №118/04.03.2020 на ОбС-Аврен, в което обаче не се споменава преобразуване на имотите от публична в частна собственост!

Според ЗОС чл.6, ал.3 за преобразуване на имот – публична общинска собственост в частна, е необходимо решение на ОбС, прието с мнозинство от минимум две трети от общия брой общински съветници. Изискването не е спазено, въпреки това ПИ 04426.102.408 е продаден с въпросния договор №245/02.12.2020 г., а със заповед №1315/09.12.2020 г. е отписан от актовите книги на Общинския съвет в Аврен.

Със Заповед №642/07.06.2021 г. на кмета на Община Аврен е разрешено изготвяне на ПУП – ПРЗ за изменение на действащия ПУП – ПР на КК „Камчия”, одобрен с Решение №287/20.05.2005 г., изменен с решение №118/04.03.2020 г. в частта за УПИ IX , във връзка с преотреждане от „за КОО и паркинг” в „За апартаментен хотел”.

Регионална дирекция по горите – Варна в свое писмо до кмета на Община Аврен №04-3024/22.06.2021 г. възразява срещу заповед №642/07.06.2021 г. и иска информация относно поземлени имоти, изброени в писмо на министъра на земеделието с изх. №13-2019/29.08.2017 г.

След писмото на заседание на общинския съвет в Аврен на 31.08.2021 г. е разгледана докладна с вх.н. РД-388/20.08.2021 г. и основавайки се на протокола от 10.02.2020 г. е прието Решение №524, с което се допълва Решение №118/04.03.2020 г., като имотите по т. 1 и 2 се обявяват за частна общинска собственост.

Към 31.08.2021 г. обаче, ПИ 04426.102.408 вече не е бил общинска собственост! С договор за покупко-продажба №245/02.12.2020 г. е бил продаден на „ПРИМИЪМ КЛЪБ” ООД, ЕИК:201157939 с управител Георги Димитров Георгиев, с ЕГН: 760801**** и е отписан от актовите книги за ОС на основание Заповед №1315/09.12.2020 г.

И тук пореден абсурд – имотът е продаден девет месеца преди да е обявен за частна общинска собственост!

В последствие управителят на едноличното дружество – приобретател е предприел действия по прехвърляне на дялове към други негови дружества. Засега не е ясно с каква цел е прехвърлянето на дялове и чии роднини ще са собственици на апартаментите към морето…

След придобиване на друг апетитен имот на Община Аврен на брега на язовир „Здравец“ собствеността е била поделена между три свързани лица.

Предоставяме на държавното обвинение всички необходими документи, за да повдигне обвинения, които да докаже в съда и да прати мошениците зад решетките:

Справка от АВ-Варна за ПИ с кад.идент. № 04426.102.408;

Копие от кадастралната карта за ПИ с кад.идент. № 04426.102.408;

Копие от договор №245/02.12.2020 г. за покупко-продажба, нот.акт. №40, т.84, рег.№ 31431/2020 г. на АВ-Варна;

Копие от договор №245/02.12.2020 г. със заличени лични данни, за публикуване;

Докладна записка с изх. № ОП-3099/21.09.2020 г.;

https://dox.abv.bg/download?id=bf62f81aa0#

https://dox.abv.bg/download?id=b5ab34458a#

https://dox.abv.bg/download?id=5e21903c78#

https://dox.abv.bg/download?id=dff00f8602#

https://dox.abv.bg/download?id=514abe6f87#

Материалът Новините Днес до прокуратурата: Ето как се крадат 200 имота в Аврен! Топ терен на брега в „Камчия“ изгоря в схемата (ФАКТИ + ДОКУМЕНТИ) е публикуван за пръв път на Новините Днес.

Народ

Новините Днес

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ