19.8 C
София
петък, май 24, 2024

Областната администрация до Narod.bg: Властта се подиграва, затваряме София с протест

ПРОЧЕТИ СЪЩО


В официално писмо до Narod.bg служителите и работниците в Областната администрация на област София изразяват своето недоволство от обидното увеличение на основните месечни заплати, приети с Постановление № 79/03.04.2024 г. на Министерски съвет, отчитайки размера на текущите заплати в областната администрация и средната работна заплата за гр. София за м. декември 2023 г., която по данни на НСИ е 2 999 лв.

Съгласно решения на Общото събрание на работниците и служителите, проведено на 04.04.2024 г. и на основание Закона за уреждане на колективните трудови спорове, на 05.04.2024 г. са изпратени искания до работодателя – областния управител на област София, както и до Министерски съвет, тъй като областните администрации са второстепенен разпоредител с бюджетни средства към МС. Преговорите съгласно ЗУКТС ще бъдат водени за максимален срок от 14 дни, считано от получаване на исканията.

В случай че в този срок не бъде постигнато споразумение, преговорният процес ще се счита за неуспешен и ще се пристъпи към провеждането на безсрочна ефективна стачка. Тя ще се изрази в преминаване на работа при намален капацитет, като работният процес се осъществява от 9 до 11 ч. всеки работен ден, а в останалото време се преустановява работа изцяло, включително обслужване на граждани, регистриране на преписки и документи, процесуалното представителство по делата, възложени на Областния управител на област София като пълномощник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и тези, по които той или администрацията е страна, и организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за народни представители за Народно събрание и за членове на Европейския парламент от Република България. Стачните действия ще започнат веднага след изтичане на изискуемия 7-дневен срок от уведомлението по чл. 11, ал. 3 от ЗУКТС.

Материалът Областната администрация до Narod.bg: Властта се подиграва, затваряме София с протест е публикуван за пръв път на Narod.bg.Source link

Проверка по рама

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ