7.1 C
София
понеделник, март 27, 2023

Полихапчета намаляват смъртността след сърдечен удар

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Лекарство, съставено от 3 медикамента, известно като Polypill (полипил – много лекарства – б.а.), разработено от Испанския национален център за сърдечносъдови изследвания (CNIC) и Ferrer, е ефективно за предотвратяване на вторични неблагоприятни сърдечносъдови събития при хора, които преди това са имали инфаркт.
Медикаментът намалява сърдечносъдовата смъртност с 33% при тези пациенти. Това са констатации от проучването SECURE, ръководено от д-р Валентин Фустър – директор на Mount Sinai Heart и главен лекар на болницата Mount Sinai, както и генерален директор на CNIC.

Резултатите са публикувани в The New England Journal of Medicine.
„Резултатите от проучването SECURE показват, че за първи път полихапчетата, които съдържат аспирин (100 mg), инхибитора на ангиотензин-конвертиращия ензим рамиприл (2,5, 5 или 10 mg) и аторвастатин (20 или 40 mg) с търговското наименование  Trinomia, постигат клинично значимо намаляване на повтарящите се сърдечносъдови инциденти сред хора, които са се възстановили от предишен инфаркт, поради по-добро придържане към този опростен подход с обикновена полипилула, вместо да ги приемаме отделно като конвенционални“, казва д-р Фустър. 

Той обяснява, че на пациентите, които се възстановяват от сърдечен удар, известен също като миокарден инфаркт, се предписват специфични лечения за предотвратяване на последващи сърдечносъдови инциденти.
Стандартната терапия включва три различни лекарства: антиагрегант (като аспирин), рамиприл или подобно лекарство за контрол на кръвното налягане и медикамент за намаляване на липидите, като статин. Въпреки това по-малко от 50% от пациентите постоянно се придържат към своя режим на лечение.

Проверка по рама

„Повечето пациенти първоначално се придържат към лечението след остро събитие като инфаркт, но спазването му отпада след първите няколко месеца. Нашата цел беше да окажем въздействие още от самото начало”, обяснява д-р Фустър.
Екипът на CNIC започнал международното рандомизирано клинично изпитване SECURE, за да определи дали подобреното придържане към лечението с полихапчетата води до намаляване на сърдечносъдовите събития. 
SECURE включва 2499 пациенти от 7 европейски страни (Испания, Италия, Германия, Чехия, Франция, Полша и Унгария), които се възстановяват след инфаркт.

Участниците в проучването били разпределени на случаен принцип да получат стандартна терапия или полихапчета. Средната възраст на участниците е 76 г., като 31% са жени. Изследваната популация включва 77,9% с хипертония, 57,4% с диабет и 51,3% с анамнеза за пушене на тютюн.

Изследователите анализирали честотата на 4 основни сърдечносъдови събития: смърт от сърдечносъдови причини, нефатален инфаркт на миокарда, нефатален инсулт и необходимост от спешна коронарна реваскуларизация (възстановяване на кръвния поток през блокирана коронарна артерия).
Проучването проследява пациентите средно 3 години. Пациентите, приемащи полихапчетата CNIC, са имали 24% по-нисък риск от тези четири събития, отколкото хората, приемащи трите отделни лекарства.

Мария ИВАНОВА

Магазин за АкумулаториФилми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ