13.8 C
София
четвъртък, май 23, 2024

Само в Narod.bg: Ректорът на УНСС прикрива плагиат – приятелка на негова интимна тръпка (ДОКУМЕНТ)

ПРОЧЕТИ СЪЩО


Безобразията в УНСС не спират! В редакцията на Narod.bg бе получен доклад до министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков от Комисията по академична етика (КАЕ) към МОН. В доклада се посочва, че Комисията е уличила проф. Светла Цветкова от Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ към УНСС в плагиатство, но въпреки това е под чадъра на ректора проф. Димитър Димитров, защото се оказала близка приятелка на негова интимна тръпка. За капак за самия ректор има обосновани предположения, че е…. плагиат, но това е друг грандиозен скандал, който скоро ще публикуваме.

КАЕ установява плагиатство в три научни труда, представени от Цветкова при кандидатстването ѝ за академична длъжност „професор“ по професионално направление 3.8. Икономика:

„Специфични особености на управлението на персонала в транспортното предприятие“, ИК – УНСС, 2016 г.;

„Анализ на градския пътнически транспорт на София и насоки за неговото развитие“, ИК – УНСС, 2016 г.;

„Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт“, ИК – УНСС, 2016 г.

Проверка по рама

„В своето становище проф. Х. П. стига до извода, че е налице плагиатство и в трите труда на С. Ц. – над 20% в първата монография, около 50% във втората и не по-малко от 50% в третата, както и некоректно преписване на 7 таблици с променени години и изводите към тях, което би могло да доведе до заблуда при използването им за научно-изследователска и стопанска дейност. Заключението на арбитъра е, „че на доц. С. Ц. не би следвало да се присъди академичната длъжност „професор“ и е целесъобразно да се потърси отговорност за грубото нарушаване на академичната етика и нормативни разпоредби“, пише в доклада.

„На основание настоящия доклад препоръчваме на министъра на образованието и науката да запознае ръководството на Университета за национално и световно стопанство с резултата от извършената проверка.

Ректорът следва да упражни предвидените в чл. 35 от ЗРАСРБ правомощия за отнемане на придобитата научна степен и освобождаване от академична длъжност в едномесечен срок от уведомяването си за акта за установяване на плагиатство или недостоверност на представените научни данни в научните трудове, както и да уведоми Министерството на образованието и науката за предприетите действия“, посочват от КАЕ.

Срокът за изпълнение е до 25 април 2024 г., предвид че самият доклад е от 25 март. Към 23 април, обаче, ректорът проф. Димитър Димитров не е отстранил уличената в плагиатство професорка. Защо? Трябва да се има предвид, че по този начин ректорът рискува собственото си уволнение: според чл.35, ал.4 от ЗРАСРБ, ако той не отстрани плагиата, следва министърът на образованието да отстрани ректора (заради т. нар. обвързана компетентност).

Дали защото въпросната Цветкова се оказва близка на гл. ас. д-р Екатерина Богомилова от Катедра „Национална и регионална сигурност“ към УНСС (същата катедра, от която произлиза и ректора) – за която има податки, че е интимно близка до проф. Димитров?

В приложения скрийншот от фейсбук профила на Богомилова се вижда, че тя е посочила Светла Цветкова като един от най-близките си хора в УНСС („моите любими колеги и леличка“). Нещо повече, любимата ѝ „леличка“ вероятно е именно Цветкова, предвид по-младата възраст на останалите посочени.

Магазин за Акумулатори

Професорката-преписвачка дори се напъвала да става депутат като водач на листата на партия „Морал, инициативност, родолюбие” (МИР)…

Това е пореден случай в публичното пространство, който показва, че непотизмът в УНСС е пуснал здрави корени. Хора, приближени на мастития ректор Димитров и неговата „свита“, биват системно прикривани. За малко над 4 години управление настоящият ректор на УНСС успя да сътвори повече публични скандали, отколкото предшествениците му Стати Стаев и Борислав Борисов за по 2 мандата всеки.

И да направи университета обект на смесица от всеобщо възмущение и подигравки. А също и да изгуби уважението не само на обществото, но и на колегите си ректори, които предпочетоха друг да поеме Съвета на ректорите, в който Димитров изгуби всичките си позиции.

Припомняме, че от няколко години в общественото пространство е известен и фактът, че в МОН има подадени сигнали за плагиатство срещу проф. Димитър Димитров. Които, незнайно защо, още не са разгледани. Докога ли?

Очаквайте грандиозен скандал в Narod.bg – документи, от които е видно, че самият ректор на УНСС проф. Димитър Димитров е ПЛАГИАТ! Ще му отнемат ли титлата и длъжността?

Материалът Само в Narod.bg: Ректорът на УНСС прикрива плагиат – приятелка на негова интимна тръпка (ДОКУМЕНТ) е публикуван за пръв път на Narod.bg.Source link

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ