22.8 C
София
понеделник, юли 22, 2024

Сигнал до Новините Днес: Синът на нотариус Мария Бакърджиева купи 5-звездния спа хотел „Инфинити“ във Велинград, откъде са парите (СНИМКИ + ДОКУМЕНТ и ВИДЕО)

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

24-годишният син на известен в Несебър нотариус се оказа толкова заможен бизнесмен, че да стане собственик на 5-звездното бижу „СПА Хотел ИНФИНИТИ & Парк Велинград“, пише Цветелина Ватовска в сигнал до Новините Днес. Става дума за нотариус Мария Бакърджиева и нейният наследник – Димитър Димитров Статев.

Ивайло Ляхович

Според подателката на сигнала Ивайло Ляхович, председател на Сдружение „Старият Несебър” и областен председател на ДСБ, и нотариуската се сдобиват с апетитни имоти, за да прикрие произходът на средства.

Ето пълния текст с приложени документи, които събудят интереса на прокуратурата:

Сигнал от Цветелина Петкова Ватовска с и адрес *****, тел. 0899 158***

Проверка по рама

Правно основание: чл. 243, ал. 3 НПК

против: Постановление за отказ да бъде образувано досъдебно производство по преписка вх. № 110/2023 г. по описа на ОП- Бургас

ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР,

Към изложеното от мен обжалване на постановлението за отказ да образувате досъдебно производство Ви моля при извършване на допълнителната проверка да имате в предвид и следната информация, която искам да изложа пред вас:

От публикация на вестник „Капитал“ научих, че един от най-големите собственици на хотели във Велинград е млад бизнесмен от Несебър, който е едноличен собственик на хотел „Енира” и хотел СПА Хотел ИНФИНИТИ & Парк Велинград, а именно ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТАТЕВ, младеж на около 24 години.

След направена от мен справка в Търговския регистър установих, че действително фирма МАРИНА МК ЕООД с ЕИК 201173975, със седалище и адрес на управление област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, п.к.8230, ул. Зорница № 1 Телефон: 0554/42708, в момента е собственост на ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТАТЕВ, син на нотариус Мария Бакърджиева, който е придобил дяловете от баба си Пенка Рашева Бакърджиева, майката на нотариуса.

Магазин за Акумулатори

Като собственик на „Марина МК2010” ЕООД гр. Несебър, съобразно РЕШЕНИЕ №257 от 20/09/2011 от заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011 г. с протокол №16, което решение в копие прилагам, е посочено, че Мария Проданова Бакърджиева-ЕГН 610606****  е СОБСТВЕНИК на УПИ ХІІ.-7394,7395 в кв.207а по плана на Велинград и възложител на обект :

„КЪЩА ЗА ОТДИХ”, съгласно Документ за собственост: Нотариален акт№74, том ІІ, рег.№1586, дело№268/02.12.2010г.

От направените от мен проучвания установих, че „Марина МК2010”ЕООД, с ЕИК 201173975, представлявано от Пенка Рашева Бакърджиева през 2012 г. е получила временно удостоверение от община Велинград за търговски обект- семеен хотел „Енира“, находящ се в град Велинград, ул. Пушкин № 18.

От списъка на сертифицираните балнеолечебни, спа уелнес и таласо терапевтични центрове към Министерство на туризма, който е публикуван в интернет, установих, че хотел „Енира” е стопанисван от фирма „Марина МК2010”ЕООД, с ЕИК 201173975, със седалище и адрес на управление в Несебър.

Отново от списъка на Министерството на туризма установих, че собственик или лице, което стопанисва на хотел СПА ПАРК „Инфинити“ Велинград, находящ се в град Велинград на ул. Гоце Делчев №55 е посочена фирма ВИП 2005 ООД от гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, к-с „Вип Стил“, ет. 1, офис 1 , ЕИК 147021461.

Като управител на тази фирма е посочен Валентин Делев Маринов. Съдружници във фирмата са Пенчо Бонев Танев и Валентин Делев Маринов.

Търсейки в Търговския регистър повече информация открих, че ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ ЛЯХОВИЧ, дългогодишен интимен приятел на нотариус Мария Бакърджиева, наскоро – на 30.03.2023 г., е придобил от Пенчо Бонев Танев 50% от дяловете на фирма „ВИП 2005Р“ ООД срещу 2500 лв.

Седалище и адрес на управление на фирмата е същото гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, к-с „Вип Стил“, ет. 1, офис 1, адрес на електронна поща: [email protected]. Документите по прехвърляне на дяловете са входирани в Търговския регистър от адвокат Петър Христов Атанасов от Несебър.

Фирмата, от която Ивайло Ляхович е придобил половината от дяловете, стопанисва хотел СПА ПАРК ИНФИНИТИ, е със име „ВИП 2005 Р” ООД с ЕИК 206805585 и има предмет на дейност поддръжка и управление на хотелски и ваканционни комплекси. Отдаване под наем на недвижими имоти, както и всички други дейности, които не са забранени със закон.

Лицето Ивайло Ляхович е собственик на една от къщите във вилното селище „Черешова градина“ и е мой съсед от комплекса.

Същото това лице съобщи на мъжа ми Димитър Иванов, че нотариус Бакърджиева е купила дълга ни от банката и заплаши, че тя ще се свърже с колекторски фирми или лица от подземния свят и ще ни изхвърли, затова по-добре да вземем 50 000 лева и да прехвърлим достъпа до имота в Кошарица, в противен случай тя е много влиятелен човек и можем много да пострадаме.

Всичко това е затвърдило в мен убеждението за изключително голямата близост между нотариуса и Ивайло Ляхович, още повече , че от 2019 г. дамата оставаше да нощува в дома му сравнително често.

Най-вероятно действителният собственик на дяловете, придобити от фирмата, стопанисваща хотел СПА ПАРК ИНФИНИТИ ВЕЛИНГРАД, е Мария Бакърджиева.

Според събраната от мен информация за другия съдружник, придобил останалите 50 % от дяловете на фирма от Валентин Делев Маринов – Цонка Спасова Миланова от Поморие, е счетоводител и вероятно също е подставено лице на госпожа Бакърджиева.

Моите проучвания сочат, че имотите, които са придобити от нотариуса, са прехвърляни на фирмите, които са били собственост на майка й Пенка Рашева Бакърджиева, която е с ЕГН 360207**** или директно на нея.

От 2012 г. Пенка Рашева Бакърджиева е била собственик и управител на няколко фирми, между които „Пробак“ ЕООД с ЕИК 102870150, „Пералня Несебър“ ООД, ЕИК200697042 и фирма „Марина MK 2010“ ЕООД с ЕИК 201173975.

Всички тези фирми имат сериозни като стойност активи от данните в ТР,  за над 1 600 000 лв. Една от фирмите, чийто управител е майката на нотариуса Пенка Бакърджиева, е фирма „Пробак“ ЕООД с ЕИК 102870150, последно е публикувала баланс на 21.05.2022 г., но той е за 2018 г.

От същия е видно, че активът на фирмата е 459 000 лв., като само разходите за данъци са 12 000 лв. за текущата година, а от преходната разходите за данъци са 57 000 лв. като печалба е 56 000 лв.

От данните от регистъра става ясно, че едноличен собственик на капитала на фирма „Пробак” ЕООД със управител и към момента П. Бакърджиева е посочена фирма „Синхаус Трейдинг“ ЕООД – заличен търговец, ЕИК 203967870.

В друга фирма, на която П. Бакърджиева е управител и съдружник с ЕИК 200697042, „ПЕРАЛНЯ НЕСЕБЪР“ ООД, възрастната дама е съдружник и управител със СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ТОПУЗОВ, който е счетоводителя на фирмите, тъй като на балансите и отчетите на една от фирмите „Марина МК2010”ЕООД са подписани от това лице

По данни от регистъра фирмата не осъществява дейност от 2016 г. , но сумата на актива, който притежава, е 70 000 лв.

Стефан Веселинов Топузов е управител и едноличен собственик на капитала на фирма „Корект Репортинг“ ЕООД с ЕИК 102870143, чийто предмет на дейност е счетоводно обслужване на търговски дружества и данъчни консултации, а именно собственик е на  счетоводна къща.

Относно фирма „МАРИНА МК 2010” с ЕИК 201173975 от публикуваното в регистъра става ясно, че ПЕНКА РАШЕВА БАКЪРДЖИЕВА на 22.10.2018 г. е прехвърлила на внука си ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТАТЕВ дяловете на фирмата.

От баланса, публикуван за 2020 г., е видно, че размерът на активите й са на стойност около 1 007 000 лв., като текущата печалба е 20 000 лв., а размера на задълженията е 1 531 000 лв. Като съставител на финансовия отчет е посочено лицето Стефан Веселинов Топузов.

Изложената информация показва, че възрастната дама Пенка Бакърджиева е придобила през фирмите си сериозно по размер имущество.

Какъв е произходът на парите, с които са придобити тези активи, не ми е известно. Но съдейки от финансовите отчети и баланси на фирмите е видно, че една от фирмите има задължение от 1 531 000 лв.

В случай, че това е задължение е към банкова или друга нефинансова институция, е малко вероятно Мария Бакърджиева да предостави на колегата си адвокат Даниел Братанов заем на сумата от 525 000 лв., а тя вероятно реално е и по-голяма, защото разходите по придобиването на подобна цесия са поне още 40 000 лв., а не например да върне част от заема за хотел „Енира”, като предостави средствата на сина си.

В случай, че всички тези активи, за които събрах информация, са придобити без външно финансиране, а само от приходите от нотариалната дейност на Бакърджиева, то възможността тя да разполага със сумата от 570 000 лв. в брой, за да ги предостави на заем на адвокат Даниел Братанов, според мен е, малко вероятна.

Ето защо имам обосновано предположение, че е възможно парите, предоставени като заем на адвокат Даниел Братанов, да прикриват истинския произход на средства. Например ,от предоставянето на заеми на лихва, като целта е да се прикрие действителните права върху имуществото като се придобие ново имущество, което има за резултат затрудняването на органите на власт да установят евентуалния незаконен произход на собствеността и действителните права на лицата.

Моля прокуратурата да извърши обстойна проверка относно вероятността Мария Бакърджиева да е предоставяла системно заеми на различни лица и относно възможността от тази си дейност да е реализирала значителни по размер неправомерни доходи“, завършва сигналът.

Новините Днес предоставя правото на отговор на нотариус Мария Бакърджиева, която да обясни цялата имотна схема, описана в материала.

Материалът Сигнал до Новините Днес: Синът на нотариус Мария Бакърджиева купи 5-звездния спа хотел „Инфинити“ във Велинград, откъде са парите (СНИМКИ + ДОКУМЕНТ и ВИДЕО) е публикуван за пръв път на Новините Днес.

Народ

Новините Днес

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ