33.4 C
София
петък, юли 19, 2024

ВАС поряза Кирил Петков и Тома Белев – пусна тунела под Шипка (ДОКУМЕНТ)

ПРОЧЕТИ СЪЩО


ВАС поряза кабинета на Кирил Петков, като отмени окончателно решението на Министерския съвет, с което е приет Планът за управление на природен парк „Българка“. Това означава, че последната пречка пред строителството на тунела под Шипка падна и сега на ход е държавата.

Да припомним, че „екологът” Тома Белев включи парка в резерватна зона в плана за управление на природен парк „Българка”, само и само да блокира строежа.

Върховният административен съд обаче с окончателно решение отхвърли плана за управление на парк „Българка” на стойност 2.6 млн. лева, изготвен от екип с ръководител бившият заместник-министър на екологията Тома Белев в кабинета на невнятния Кирил Петков.

Така с решение от 1 април т.г. ВАС потвърди решение на Административен съд София-град от февруари м.г. и обяви решението на кабинета „Кирил Петков” за приемане на Плана за управление на парк „Българка“ край Габрово за „незаконосъобразно и постановено в съществени противоречия на административното право“.

Върховният административен съд потвърждава заключението на първата инстанция, че изпълнителите, чрез заобикаляне изискванията на Закона за защитените територии, са обявили резерватна зона, в която попада трасето на тунела Шипка, без да има характеристика на такава.

Проверка по рама

Сред мотивите на съда изпъква голямата разлика във времето от изготвянето на плана до неговото приемане – близо шест години.

През това време ситуацията в региона се е променила, променени са обществено-икономическите отношения, имоти са се сдобили с нови собственици, които биха били заинтересована страна от плана, смята съдът. Освен това, тъй като една от обжалващите страни е Община Габрово, за шестте години от изготвянето до одобрението и приемането на документа, Община Габрово е развила инвестиционната си политика и планираните инвестиции са различни от времето, когато планът е писан и обсъждан, пише още в съдебното решение.

Всъщност тунелът под Шипка събори плана на парка.

Според плана за управление на парк „Българка“ изпълнението на проекта „Обход на Габрово с тунел под връх Шипка“ „попада в зона с предвиден резерватен режим“. Това на практика означава забрана за всякакво ново строителство. Изключения се допускат за водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управление на парка и възстановяване на биологичното разнообразие, както и елементи, гарантиращи сигурността на посетителите на парка.

В раздел „Ограничения“ на плана тунелът под Шипка е посочен като „заплаха за естествените екосистеми“, което е още едно ограничение срещу мечтаното съоръжение.

Магазин за Акумулатори

Тези ограничения, според кмета на Габрово Таня Христова, заплашват изпълнението на финалния етап от проекта за обход на Габрово и по конкретно неговият финален етап, който е тунелът под Шипка. С този аргумент през февруари 2022 г., месец и половина, след като планът беше приет, Христова депозира жалба в съда с искане за неговата отмяна.

В жалбата си тя настоя планът да бъде променен, като в него се включат предвидените като допустими в Закона за защитените територии дейности, сред които е строителство на инфраструктурни обекти, предвидени в устройствени и технически планове и проекти.

Как се одобрява план, писан преди шест години и непроменен оттогава.

Изглежда, че голямата разлика във времето от писането на плана до внасянето му за одобрение не е била пречка той да бъде приет и обнародван в Държавен вестник. По-късно обаче точно тя стана пречка за отмяната му.

Изготвянето на план за управление на природен парк „Българка“ стартира през 2009 г. с искане на парковата дирекция МОСВ да одобри започването на процедура за неговото изработване.

Разработен е в периода 2013-2014 г. , а през 2015 г. в Министерството на околната среда и водите е внесено уведомление за готовия план. Същата година планът влиза във Висшия експертен екологичен съвет, където получава някои забележки и е предложено на министъра на околната среда да го върне за преработка. Корекциите са направени и през декември 2015 г. Експертният екологичен съвет го приема, след което – от август до септември 2016 г. е предложен за обществено обсъждане.

Този план престоява до декември 2021 г., без по него да се правят промени. На последното за 2021 г. заседание на правителството е внесен за приемане и получава одобрението на министрите, а в първия брой на Държавен вестник за 2022 г. е публикуван във вида, в който е разработен шест години по-рано.

Планът не отговаря на изискванията за своевременност и актуалност, отчитат двата съдебни състава, „тъй като към момента на приемането му е следвало да бъде осъществена неговата актуализация“. „Той е бил актуален към 2013 г., а неактуален към 2021 г., когато е приет“, посочва съдът, като подчертава, че оценките, изследванията и изводите, послужили за изработването му, са от още по-рано – от 2012 г.

Природен парк „Българка“ е разположен в централната част на България, върху билните части и северните скатове на Шипченска и Тревненска планини и части от прилежащия им Предбалкан. На негова територия са най-съхранените букови екосистеми и ландшафти, характерни за Централна Стара планина. Опазването на защитените територии, през които се оказва, че върви трасето на проекта за тунел под връх Шипка беше поредната пречка пред проекта, която с решението на съда от 1 април 2024 г. вече не е пречка.

Дали обаче строителството на 127-годишната мечта на габровци, както наричат в региона непостроения тунел, ще започне още тази година, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков е оптимист. За да се сбъдне оптимизма му обаче работата трябва да започне най-късно през септември т.г., смята самият той.

В мотивите на ВАС а има описани и още нарушения.

Важно е да се отбележи, че в консорциума на Тома Белев участва клона на швейцарската неправителствена организация WWF, който се управлява от Веселина Кавръкова, жена на Тома Белев и фирмата „Марсилеа“, която е 100 % собственост на WWF.

Участието на швейцарското НПО е още по-смущаващо, предвид факта, че те са обжалвали пред ВАС оценката за въздействие върху околната среда на тунела под Шипка и обходният път на Габрово.

Това е нагледен пример и доказателство как зелените терористи злоупотребяват с дадени им права и по този начин забавиха изграждането на тунела под Шипка с над 3 години. Това е един от многото случаи, когато еколозите, чрез различни хватки, обжалвания и доноси до наши и европейски институции, бавят и провалят големи инвестиционни проекти от национално значение.

Пари за тунела има – в държавния бюджет за 2024 г. са заложени 36 млн. лв. за изпълнение на строителството на тунела под Шипка, което е 10 на сто от стойността на целия проект от 360 милиона лева.

Narod.bg припомня, че като премиер Кирил Петков назначи незаконно Тома Белев за зам.-министър на околната среда без той да е освободен като председател на „Асоциацията на парковете в България“.

Материалът ВАС поряза Кирил Петков и Тома Белев – пусна тунела под Шипка (ДОКУМЕНТ) е публикуван за пръв път на Narod.bg.Source link

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ