2.6 C
София
четвъртък, декември 7, 2023

Защо медиците, които не работят с НЗОК, нямат право да издават е-рецепти за антибиотици?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Как частните лекари и въобще специалистите, неработещи с НЗОК, ще издават електронни рецепти? Например, ако отида спешно при невролог, който не работи с НЗОК и трябва да взимам антибиотик, как ще си проведа лечението? Как ще ми предпише лекарството? Излиза, че с новата наредба се неглижира дейността на тези специалисти, а достъпът до лечение на пациента се затруднява.
Антоанета Йовчева, гр. София

Новите правила за предписване само с електронна рецепта на лекарствените продукти за лечение на диабет и антибактериалните лекарствени продукти за системна употреба, в сила от 16 октомври, се въвеждат с изменение и допълнение на Наредба №4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (издадена от министъра на здравеопазването, обн.
, ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023 г.).

Всеки правоспособен медик или лекар по дентална медицина, член на съответната съсловна организация, който е вписан в регистъра на районната колегия, на територията на която се установява на работа, съгласно чл.4 от Закона за съсловните организации на лекарите и на стоматолозите, може да предписва електронно лекарствени продукти на специализиран медицински софтуер или на мобилното приложение eRx.

Тъй като електронното предписание (Е-рецепта) е част от Националната здравноинформационна система (НЗИС), която се изгражда и поддържа от Министерството на здравеопазването и всички правила за работа със системата и достъпа до нея се определят от МЗ, разяснения по въпроса как ще се осъществява фактическо предписване на електронна рецепта следва да предостави компетентната институция.
Проверка по рама

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ