Последни

Университет в Канада става център на Международната агенция за атомна енергия

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) определи Техническия университет на Онтарио (Канада) за Център за сътрудничество, който да подпомогне дейностите на агенцията, свързани с развитие на усъвършенствани атомни технологии – включително малки модулни реактори, както и неенергийните приложения на атомната енергия.

„Тези въпроси отнемат много време, когато сме изправени пред голямото предизвикателство да произвеждаме достатъчно енергия за глобалното развитие, като в същото време не вредим на планетата. Атомната енергия като чист, надежден и устойчив източник на енергия, може да ни помогне да посрещнем тези предизвикателства. И иновациите, разбира се, са ключът към този успех“, заяви заместник генералният директор на МААЕ Михаил Чудаков.

Фокусът на споразумението е да подкрепи проучванията и разработването на интегрирани устойчиви проекти на енергийни системи, модели, фокусирани върху малките модулни реактори и микрореакторите, както и възобновяемите енергийни технологии за многофункционални приложения. Това включва и производство на водород, обезсоляване на вода и топлоснабдяване като част от стремежа за ограничаване на климатичните промени. В момента в света има над 70 дизайна на малки модулни реактори и над 10 – на микрореактори на различни етапи от разработка.

Не пропускай

Back to top button