2.8 C
София
сряда, ноември 29, 2023

Дължа ли доплащане за разчитане на резултатите от изследванията?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

От частна клиника, в която отидох с направление, поискаха да си заплатя за “разчитане на резултатите” от лабораторни изследвания, след първичен преглед, назначени от лекуващия лекар. Това вписано ли е по някакъв начин в закона, защото съм с впечатление, че с направление ми се полага такова “разчитане”.
Лекарят изрично ме предупреди да не си записвам вторичен преглед, а да дойда пред кабинета само да ми обясни положението и след това да платя за разчитането на резултатите и написването на рецепта. Нарушени ли са ми някои от правата в този случай?

Пламена Михайлова, гр.
София

С направлението, издадено от личния лекар към специалист, имате право на вторични прегледи, при необходимост и по преценка на специалиста. Той определя колко вторични прегледа да извърши, като броят им е в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед при него, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение.

Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация от специалист по образна диагностика. „Анализът и интерпретацията на резултати от изследвания и лечение“ е част от общомедицинските дейности, посочени в приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл.1 на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
Резултатите от изследванията се подават само към Националната здравноинформационна система (НЗИС), която се изгражда и поддържа от Министерството на здравеопазването. То задава правилата за работа със системата и достъпът до нея.

Проверка по рама
Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ