18.3 C
София
събота, септември 23, 2023

Какъв е редът да бъде променен кодът на предписваното досега лекарство?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Питането ми е по повод на мой близък, който е с поставена диагноза диабет. При последния престой в болница му беше променена терапията. Регистриран е в системата за изписване на медикаменти от личния лекар с код Е10.4, но в последната епикриза е с код Е11.
9. Лекарството, което е изписано за прием, е Синджарди 5/850 мг. и този медикамент няма възможност да бъде изписан по Здравна каса с код Е10.4. Какъв е редът да бъде променен кодът от Е10.4 на Е11.9. и към кого трябва да се обърнем?

Денка Атанасова, гр. Добрич

При необходимост МКБ-кодовете за диабет тип 1 и тип 2 могат да бъдат променени в съответствие с приложена медицинска документация, която се представя в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК). Редът за промяна на МКБ – код на захарен диабет е следният:
1. Лекарят специалист от извънболничната медицинска помощ подава мотивирано писмо до директора на съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), като посочва данните на здравноосигурения пациент и обстоятелствата, които налагат смяна на МКБ – кода. Писмото следва да се придружава от медицинска документация.

2. Директорът на съответната РЗОК изпраща писмото до ЦУ на НЗОК, където се извършва оценка на подадените документи. В случай на одобрение МКБ – кодът се променя и се отразява в Националния регистър „Рецептурни книжки“ в Интегрираната информационна система на НЗОК.
С оглед на гореизложеното, необходимо е да посетите вашия ендокринолог за уточняване на диагнозата.

Проверка по рама
Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ