10.3 C
София
неделя, април 14, 2024

Narod.bg иска арест за Боби Нотариуската, Камелия Григорова и депутатската съпруга Веселина! Ето как крадат златни имоти (№ на фалшиви документи)

ПРОЧЕТИ СЪЩО


Поредни плашещи факти в Narod.bg за имотната мафия около Камелия Григорова, дъщеря ѝ и депутатска съпруга Веселина Андонова и нотариуската Борислава Налбантова – Боби Нотариуската, които трябва да бъдат подведени под отговорност и арестувани на мига!

Схемаджиите, в колаборация с удобни съдии като Хайгухи Хачик Бодикян от Върховния административен съд, заграбва златни терени с откровени престъпления като подправяне на документи, например.

Както първи писахме, бившият депутат Георги Андонов с ЕГН 840403****, съпругата му Веселина Григорова Андонова с ЕГН 850610**** и нейната майка Камелия Иванова Григорова с ЕГН 620408**** трябва да бъдат разследвани и изправени пред съда заради обосновани съмнения за ОПГ за имотни схеми, в която активна роля играе поредната сенчеста фигура от Темида по подобие на Мартин Нотариуса – Борислава Налбантова.

Вече е ясно, че ексдепутатът Георги Иванов Андонов и съпругата му Веселина са във фокуса на разследване за милионни печалби от схеми с имоти и финансиране от Държавен фонд „Земеделие”, като цялостното осветляване на детайлите от дейността им е работа на разследващите.

Проверка по рама

Разкрихме и как се прибират златни имоти в „Бояна” с помощ от услужливата нотариуска Борислава Налбантова.

Сега ще ви разкажем как семейната ОПГ прибира имотите на заможен софиянец, който остава без наследници.

Става дума за живелия в „Бояна” Димитър Попов – неженен без преки наследници. При него се настанява Камелия Григорова и с дъщеря Веселина, съпруга на бившия депутат Георги Андонов. На финала всичките имоти, които притежавал Димитър Попов, стават собственост на Камелия, сега ще научите как.

Важно уточнение е, че бащата на Димитър Попов – Йордан, е от фамилия, притежаваща земеделски имоти в Бояна, за които има издавани крепостни и други стари актове за собственост.

И чрез използването на тези стари документи за собственост и прилагането им към „незастроени“ земи в „Бояна” и „Манастирски ливади”, Камелия Григорова и Веселина стават собственици дори на имоти, които никога не са били собственост на Димитър Попов. Използват се схеми за изваждане на скици, удостоверения, смяна на номера и, разбира се, удобни нотариуси като Борислава Налбантова, Б. Таскова, Янков.

Магазин за Акумулатори

За целта Камелия Григорова действа с договор продажба наследство от 02.10.2000-а и така придобива имоти на „Солни Герен“ и „Крива”, парцели в „Манастирски ливади –запад” с констативни актове №26 r №27 за собственост на Камелия Григорова.

Същата „бизнесдама“ Камелия Григорова откровено преправя заявлението на Йордан Попов от 1992 г. за внесени земи в ТКЗС, като го дописва с имоти „Солни герени” и „Крива”. През 2007 г. чрез 15 съдебни дела от името на Димитър Попов се опитват да бъде признато правото да бъдат възстановени имоти, включително и лично дописаните.

Например в заявление от 16.01.1992 г. до Общинска служба по земеделие и гори (ОСЗГ) са заявени 6 имота. Успоредно с течащите дела Григорова организират възстановяването на „Солни герен” и „Крива”:

1.     ОСЗГ издава удостоверения, че са заявени, а ОСЗГ не се е произнесла като именно преправеното от Камелия заявление е основанието. В него е описан № имот и № кадастрален лист. Григорови се легитимират като правоимащи със завещанието от Димитър Попов. 

2.     За имот „Крива“ пред ОСЗГ Овча купел е представен крепостен акт №1077дело 1291/1909 г., собственост на трима братя – Димитър, Петър и Манол Илиеви. Имотът от този крепостен акт не е собственост на прадядото на Димитър Попов – Петър Илиев. Така реално Камелия Григорова предоставя документ за чужда собственост. В ОСЗГ „Овча купел” от Димитър Попов са представяни документи, от които е видно, че наследниците на Илия Попигнатов са Петър Илиев, Величко, Петър, Димитър и Стоил. Те нямат брат Манол Илиев.

Решението за възстановяване 6789/08.10.2010 е отменено, но Камелия го представя пред нотариус Борислава Налбантова.

На 28.05.2010 г. община Триадица издава необходимите за реституция удостоверения по чл.13. По молба на Григорови ОСЗГ „Овча купел” издава удостоверение, че бащата Йордан Попов е заявил имоти за възстановяване – т.н. имот „Крива“ и имот „Солни герен“. На основание тези удостоверения община Триадица издава необходимите скици по чл. 13 и заповед на Кмета. Самите Решения за възстановяване на земеделски имоти са издадени от ОСЗГ „Овча купел”.

Междувременно имот „Крива” е с доказан чужд крепостен акт и това принуждава ОСЗГ „Овча купел” да отмени Решение 6789.

Процедурите по „Солни герен”

Аналогично по молба на Григорови ОСЗГ „Овча купел” издава удостоверение, за да се снабди със скица по ч.13 от община Триадица. На 28 май 2010 техническата служба издава удостоверение по чл. 11, а кметът на „Триадица” издава заповед от 28.05.2010 г.

ОСЗГ „Овча купел” издава Решение за възстановяване №6788 / 08.10.2010 г. на собственост върху 3.5 дка имот пл. № 4688, кадастрален лист 568 от 1950 г. Решението е получено от Камелия Григорова на 01.03..2011 г. – това са различни общини, а в район „Триадица” под Околовръстното земите са незастроени. Разбира се, местността „Солни герен“ за боянци няма да е в „Триадица”.

Със същия крепостен акт 1426 дело 2473 от 1908 г. от името на Димитър Попов тече и дело СРС 235/2007 чл. 11, ал. 2 ЗСЗЗ, искът е отхвърлен. ОСЗГ е страна, но ОСЗГ „Овча купел“ издава Решение 6788 за възстановяване преди делото да е приключило.

А и работещите в ОСЗГ „Овча купел“ са се снабдявали с имоти в същите терени. Активно сътрудничат на Григорови, но и получават – за това по-надолу.

Камелия Григорова без никакво правно основание (с договор продажба наследство ) не само е получавала решенията за възстановяване на имоти на наследниците на Йордан Попов, но от 14.05.2012 г.  с констативни актове е собственик на  „Солни герен“ от 1.933 дка и „Крива“ от 1.286 дка, обща площ 3.221 дка.

Георги Андонов и съпругата му Веселина ваканцуват по луксозни дестинации

И Камелия Григорова, и нотариусът, издал актовете – Борислава Налбантова – Боби Нотариуската, много добре знаят, че с „Договор продажба наследство“ от 02.10.2007 г. се продава наследството на починалия Йордан Попов към 26.11.1993 г. То не включва възстановени през 2010 г. имоти.

Имотите, описани в констативни актове №26/2012 и №27/2012, не съществуват като самостоятелни обекти. Не са нанесени в кадастъра и не могат да бъдат предмет в документ за собственост, което се отнася и за сделката, с която Камелия Григорова хладнокръвно прехвърля като дарение 740 кв.м., част от имот „Солни герен“, на дъщеря си Веселина.

За издаване на констативни актове №26/2012 и №27/20121 Григорова е представила Решения на ОСЗГ №6788/2010 и Решение №6789/2010 г., докато те са отменени на 17.07.2012 г. с Решения на ОСЗГ №533 и №534.

След отмяната на възстановяването Григорови използват схема за легализиране на имотите и собствеността им чрез съдебни дела. По изпитана схема, със симулация „придобиване на имот по предварителен договор“, на 03.07.2012-а Камелия и Веселина правят договори предварителна продажба с Емил Павлов.

За целта на 20.08.2012 Емил Аспарухов Павлов внася в брой по сметка на Камелия Григорова 120 000 лв., а по сметка на Веселина Григорова – Андонова 40 000 лв. Основанието е предварителен договор за продажба с Камелия и Веселина Григорова. Сумите, внесени в брой с платежни нареждания, са изтеглени веднага, което означава, че и предварителният договор и плащането са симулация.

На 24.08.2012 г. в Софийския градски съд (СГС) е внесена искова молба от Емил Аспарухов Павлов срещу Камелия Григорова, на която по предварителен договор за продажбата на имот „Солни герен“ и имот „Крива“ е платил сумата 120 000лв. Образувано е СГС дело №11602/2012 г.

На 24.08.2012 г. Емил Павлов внася и иск за 40 000 лв. срещу дъщерята Веселина Георгиева – Андонова, по същите съображения: Емил Павлов е внесъл в брой по банкова и сметка 40 000лв (прил.17). Образувано е дело СРС 40 082/2012, 31с-в.

СГС №11602/2012 и СРС №40082/2012 пред съда са представени констативните актове №26/2012 и №27/2012 и акта за дарение НА 28,том 1, рег.№ 1186 от 14.05.2012 г.

Сделките и съдебните дела между Емил Павлов и Камелия Григорова и Веселина Григорова са договорени. Камелия и Веселина продължават процедури през „Триадица” с констативните актове, издадени от Боби Нотариуската да сменят  номерата на имотите и т.н и т.н.

Тези факти доказват, че исковете на Емил Павлов са част от схема за създаване на нова чиста собственост, за която не са необходими Решения на ОСЗГ и други административни процедури. Тъй като сумите няма да бъдат върнати, то решението по съдебните дела срещу Камелия и Веселина предварителният договор ще бъде обявен за окончателен. Емил Павлов и Камелия и Веселина Григорови ще бъдат собственици на 3.2 дка парцели в София. Исковите молби съдържат детайлно описание на имотите, за да бъдат и детайлно описани в бъдещите решения по съд.дела. Така цената на имотите за Григорови ще е равна на държавната такса по делата.

Обаче и Камелия и Веселина продължават да си „оправят” имотите.

Независимо, че срещу тях има съдебни искове от август 2012, през ноември те си действат като собственици – подават молби и имотите имат нови номера, което е отразено в молбите, изпратени от община „Триадица”.

Очаквайте продължение с нови факти за бруталните имотни кражби, извършени от Камелия Григорова и дъщеря ѝ Веселина, съпруга на депутата Георги Андонов и с благословията на нотариус Борислава Налбантова – само в Narod.bg

Материалът Narod.bg иска арест за Боби Нотариуската, Камелия Григорова и депутатската съпруга Веселина! Ето как крадат златни имоти (№ на фалшиви документи) е публикуван за пръв път на Narod.bg.Source link

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ