28.8 C
София
неделя, юни 23, 2024

Сигнал до КПКОНПИ: Кметът от ГЕРБ Валентин Атанасов пръсна 110 бона за криминален ремонт на своя спортен клуб в Сливо поле

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

Кметът от ГЕРБ на общ. Сливо поле Валентин Атанасов е пръснал 110 000 лева за криминален ремонт на спортна зала, която се използва от неговото частно сдружение „Спортен клуб по борба и джудо – Дунав“, на което е председател.

Това гласи нов сигнал до Новините Днес, препратен и до КПКОНПИ, която да разследва схемата на гербаджията.

Ето пълния текст на сигнала, публикуваме без редактиране:

ДО КПКОНПИ

Проверка по рама

Гр. София, пл. „Света Неделя“ №6, [email protected],

Кметът на Община Сливо поле Валентин Христов Атанасов в нарушение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Закона за общинската собственост, Закон за физическото възпитание и спорта, Закона за устройство на територията, Закона за публичните финанси, Закона за конкуренцията, Закона за обществените поръчки, Закона за държавните помощи, Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за местното самоуправление и местната администрация е извършил нерегламентиран ремонт през 2020 и 2021 год. с публични средства на спортна зала в гр. Сливо поле, за която има учредено безвъзмездно право на ползване на недвижим имот-частна общинска собственост в полза на частно Сдружение „Спортен клуб по борба и джудо – Дунав“, на което е Председател.

Договорът между Община Сливо поле и Сдружението е регистриран в Службата по вписванията гр. Русе през 2019 г. и е подписан без да са отчетени изискванията на ЗФВС, отнасящи се за безвъзмездно ползване на спортни обекти. В Община Сливо поле няма приети и наредби съгласно изискванията на чл.103 и 133 от ЗФВС.

От ГФО за 2019 г., 2020 г., 2021 г. на Сдружението е видно, че не е изпълнило задълженията си по договора с Община Сливо поле за извършване на ремонт на безвъзмездно ползвания спортен обект. От публични изявления на кмета от ГЕРБ на Община Сливо поле се разбира, че спортната зала е основно ремонтирана с 60 000 лв. от бюджета на общината. Лисва публична информация за избор на проектант, изпълнител, стойност на проекта (КСС), строителен надзор начало и край на строителството, съгласно ЗУТ и ЗОП.

През месец март 2021 г. Министерството на младежта и спорта финансирана изпълнението на проект на Община Сливо поле на стойност над 49 000 лв. с предмет: „Изграждане на комбинирана площадка за фитнес и стрийт фитнес на открито“ находяща се в УПИ I -32, кв. 5 по плана на гр. Сливо поле. Така близо 110 000 лева са отишли за частния клуб на кмета от ГЕРБ…

Оборудването се е предоставило в имота ползван безвъзмездно от Сдружението, което е непозволена държавна помощ на частна организация. Общински съвет Сливо поле не е дал съгласие през 2020 и 2021 г. със свое решение Община Сливо поле да кандидатства пред ММС за финансово подпомагане за изграждането и обновяването на спортен обект общинска собственост.

Магазин за Акумулатори

В публичното пространство няколко дни преди парламентарните избори на 04.04.2021 г. широко е отразено откриването на ремонтираната с публични средства на Община Сливо поле зала по борба и площадка за стрий фитнес в гр. Сливо поле.

С уважение, Г. Витков

Материалът Сигнал до КПКОНПИ: Кметът от ГЕРБ Валентин Атанасов пръсна 110 бона за криминален ремонт на своя спортен клуб в Сливо поле е публикуван за пръв път на Новините Днес.

Народ

Новините Днес

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ