България

За 40% от бизнеса в България съдебната система е зависима

 

За 40% от бизнеса в България съдебната система е зависима

© Велко Ангелов

Общо 40% от компаниите в България смятат, че съдиите и съдилищата не са независими от властта, икономически и сенчести групови интереси. Приблизително същият дял (37%) казват, че общо взето съдебната система е независима, а 6% – че много добре се справя със съхраняването на незавимостта си.

Тези показатели не са много по-назад от средните оценки (49% положителни, 35% отрицателни) от проучване на „Евробарометър“ сред 27-те страни от Европейския съюз. То е проведено с телефонни интервюта между 29 март и 20 април 2021 г.

В конкретния случай е зададен въпрос „Според това, което ви е известно, как бихте оценили като независимост съдилищата и съдиите в България – като много добри, общо взето добри, лоши или много лоши?“.

Проверка по рама

Гледайте „Кой ще управлява България“ изборното студио на „Дневник“ на живо на 11 юли от 18 часа. Където и да сте.
Още информация – тук

За българските отговори е характерно, че в групата на добрата оценка 43% от компаниите казват, че всъщност не са попадали в съдебен спор през последните две години.

Друга особеност е, че с увечилаване размера на компанията в България, намалява доверието към независимостта на съдии и съд. При тези с до 9 служители положителна оценка дават 45%, но при тези с над 250 служители този дял намалява до 34%. Най-недоволни обаче са компаниите с до 50 служители. Средният показател за ЕС сочи, че ако при дребния бизнес има съвпадение (48%), то колкото по-голям е бизнесът, толкова по-удовлетворен е в оценката си за съдиите (при фирмите над 250 души е 59%).

Трета характерна черта от проучването е, че очевидно най-недоволни са в секторите на производството (добра оценка само според 34%) и услугите (38%), докато в промишлеността (46%) и търговията (49%) българският бизнес дава отговори като средните за ЕС.

 

Магазин за Акумулатори

Откъде идва натискът

Когато анкетьорите питат бизнеса, недоволен от независимостта на правосъдната система, кои са причините, две трети (64%) в България категорично посочват влиянието на правителството и политици. Още 19% определят тази причина като „доста добре“ описваща недоволството им. Иначе казано за 83% от казващите, че българското правосъдие е лошо, източникът на проблемите им е изпълнителната власт и партиите.

 • Но не само. За общо 79% проблем създава „намеса или натиск от икономически или специални интереси“. Средно за ЕС този показател не е много по-добър (74%), но структурата на отговорите е доста различна (категорично този източник на зависимости посочват 57% в България и 40% в ЕС, а като „по-скоро да“ са избрали 22% и 34% от европейските фирми).

Разминаването сред българските компании с позитивна и с отрицателна оценка за източниците на проблемите е огромно. Според далите добра оценка за правосъдието в България три пъти по-малко (16%) виждат категорична намеса от частни интереси и почти два пъти по-малко (34%) – от правителството и политиците.

България не е с най-лошите оценки от компаниите за независимостта на съдиите и съдилищата.
България не е с най-лошите оценки от компаниите за независимостта на съдиите и съдилищата.

Ето основните изводи за целия Европейски съюз:

 • 49% от компаниите казват, че независимостта на съдии и съдилища в страната им е добра
 • 35% отговарят, че незовисимостта е в лошо състояние
 • 9% казват, че тази независимост е „много добра“
 • 12% отговарят, че независимостта на съда е „много зле“
 • 3 пункта е понижаването спрямо 2020 г. на дела на компаниите, даващи позитивна оценка
 • 86% е най-високата позитивна оценка (във Финландия), а 16% е най-ниската (Хърватия)
 • 20 процентни пункта спрямо 2020 г. е увеличението на групата на компаниите с позитивна оценка за съда в Малта, следвана от Естония (+18 пункта) и Словакия (+15 пункта); най-голямо отстъпление има в Швеция и Франция (-10 пункта), Румъния и Полша (-9 пункта)
 • добра оценка идва основно от компании, които са големи, с голям оборот (над 500 000 евро), от сектора на услугите и участвали в съдебен спор през последните 2 години
 • 80% от компаниите казват, че позитивната им оценка идва заради статута и позициите на съдиите в страната им, които им гарантират независимост; следва ненамесата от правителство и политици
 • 25 от 27 са държавите, в които статутът на съдиите е достатчна гаранция за независимостта им и позитивната оценка от бизнеса.

 

Защо е правено проучването

Възложител на провежданото от 2016 г. насам проучване е Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия. Резултатът от него се включва в годишната оценка на ехективността, качеството и независимостта на националните правораздавателни системи.

То се публикува броени дни преди Доклада на Еврокомисията за върховенството на правото и спазването на ценностите, на които е основан ЕС. Авторите припомнят, че ефективните правосъдни системи са важни за взаимното доверие, инвестиионния климат и устойчивия растеж във всяка от страните членки.

Телефонните разговори са проведени от агенция Ipsos с почти 13 хиляди души на ръководни и отговорни позиции в компании – управител, главен изпълнителен директор, финансов директор, търговски или маркетинг директор или главен юрист.

източник: Дневник

Не пропускай

Back to top button
zonguldak escort