1.1 C
София
петък, декември 8, 2023

Има ли максимален срок за лечение след инсулт?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Интересува ме има ли определен максимален срок за лечение на пациент с инсулт или престоят му в болница може да продължи до постигане на подобрение в състоянието му?
Цветанка Щерева, гр. Пловдив

Лечението на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт в болнични условия може да се извърши в рамките на клинична пътека №50 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза“. Минималният болничен престой по тази клинична пътека е 4 дни. По преценка на лекуващия лекар и съобразно здравното състояние на пациента болничният престой може да бъде удължен до постигане на необходимия терапевтичен ефект.
Както е записано в алгоритъма на клиничната пътека, при дехоспитализация е необходимо осъществяване на контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение, въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и едно или повече от следните условия:

• установяване на топичната и етиологичната диагноза;
• стациониране на огнищната неврологична и общомозъчна симптоматика;

Проверка по рама

• липса на остър възпалителен процес.
Болните с мозъчен инсулт се изписват от болницата и се насочват да продължат лечение (посочено в епикризата) и рехабилитация (двигателна и говорна) в домашни условия, балнеосанаториални заведения или хосписи под контрола на личния лекар и на специалист по неврология.

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ