3.9 C
София
сряда, декември 6, 2023

Какъв е срокът за отразяване в системата на заявената смяна на личен лекар?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Направих избор на нов личен лекар както за мен, така и за децата ми, поради прекратяване на практиката на предходния. Новият личен лекар, след като регистрира децата ми, извърши им и преглед, поради вирусно заболяване. Системата потвърди регистрацията, издаде номер на амбулаторен лист и лекарят изпрати електронна извинителна бележка, която да послужи пред учебното заведение. До днес електронната бележка не е отразена в електронния дневник.
Моля за информация, какъв е срокът, в който НЗОК ще отрази избора на нов личен лекар и всички документи ще се отразят там, където трябва? 

Катя Ангелова, гр. Кърджали

В случаите на смяна на общопрактикуващ лекар, новоизбраният изпраща на РЗОК, с която е сключил договор чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) формулярите за направения избор от пациента и промяната се отразява след въвеждане от РЗОК на новозаписаните в пациентската му листа.
Личният лекар подава листа с новозаписани пациенти към НЗОК през първите три работни дни от текущия месец. След приключване на обработката по регистрацията, промяната ще бъде отразена.

В системата на НЗОК обаче няма информация за т.нар. електронни извинителни бележки. Това е въпрос от компетенциите на Министерството на здравеопазването, който се уточнява с Министерството на образованието и науката чрез платформа, която не попада в електронната система на НЗОК.
Проверка по рама

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ