2.8 C
София
сряда, ноември 29, 2023

Мога ли да ползвам правата си на инвалид и в чужбина?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Аз съм инвалид и имам издадено ТЕЛК решение. Тъй като ми се налага да пътувам в чужбина, интересува ме какъв международен документ или формуляр удостоверява инвалидността на даден човек на територията на ЕС и/или извън нея? Кой издава такъв документ и какъв е редът за искането и получаването му? Има ли унифициран преносим или електронен европейски документ за по-горното?
Антон Вълев, гр. София
Към момента не е налице взаимно признаване на статута на хората с увреждания между държавите-членки от ЕС. Конкретно инициативата на Европейската комисия (ЕК) за създаване на Европейска карта за хората с увреждания е планирана в Европейската стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г.

В този документ е обявено, че до края на 2023 г. Комисията ще предложи създаването на Европейска карта за хора с увреждания, с оглед признаването й във всички държави-членки

. С нея статутът на човек с увреждания, признат в една държава от ЕС, следва да се признава и в другите държави, което ще дава на притежателя на картата достъп до преференциални условия за някои услуги в целия ЕС. Идеята е картата да улесни хората с увреждания при получаването на подходяща подкрепа, когато пътуват или се преместват в друга държава в ЕС.
В дискусионен формат, в рамките на провеждани срещи в областта на социалната закрила, е представяна инициативата на ЕК за създаване на Европейска карта за хората с увреждания. Част от държавите-членки, включително България, изразяват мнение, че предназначението на картата за признаване на статута на хората с увреждания и удостоверяване правото им на ползване на съответни видове публична подкрепа следва да се основава на националните нормативни уредби, въз основа на предварителен анализ за приложимостта.

Предизвикателствата в процеса по въвеждане на такава карта са свързани основно с различните параметри, по които се измерва степента на увреждане на хората и техните реални дефицити в различните държави-членки и различията в правата, които тази оценка поражда в рамките на националните законодателства. Различията в измерването на степента на увреждане, съответно води и до различия в определянето на нужната подкрепа.
Проверка по рама

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ