3.8 C
София
сряда, ноември 29, 2023

Станимир Михайлов – управител на НЗОК: Пациентите ще бъдат известявани с SMS в реално време за извършени медицински дейности

ПРОЧЕТИ СЪЩО

„Работим и се надявам съвсем скоро пациентите да бъдат известявани чрез SMS по телефона или с нотификация, идваща след регистрация в приложението „Е-здраве“, за постъпила информация в тяхното здравно досие. С тези нотификации пациентите ще имат информация в реално време да регистрираните записи в техните пациентки профили.
Това дава информираност за провежданото медицинско и стоматологично лечение, и подпомага допълнително контролната дейност. Приветстваме участието на всички пациенти в контрола на дейността, като ни подават информация за нерегламентирани дейности“, заяви Станимир Михайлов – управител на НЗОК по време на Х-та годишна здравна конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“, организирана от „Капитал“.

Той допълни, че контролът е гаранция за сигурност на изразходваните средства. „Очакваме пациентите да подават сигнали, винаги когато установят нередности за извършена медицинска дейност или отпускане на лекарства, както и съдействие на нашите експерти. Ще извършваме стриктен контрол на медицинската дейност чрез засилване на проверките в реално време, проследяване на записите в Националната здравно информационна система (НЗИС) в реално време, анализ и предоставяне на данни на контролните звена.
Друг акцент в работата на НЗОК ще бъде въвеждането на индивидуално разглеждане на подадени жалби от пациенти. Работим по създаването на звена, които да комуникират с подателите на жалбите“, обясни Михайлов.

Ръководената от него НЗОК вече ще упражнява контрол в реално време, а не последващ, тъй като имат достъп до записите, които са в НЗИС по различни критерии – клинични пътеки, лечебни заведения и др. Оттам ще се подава информация към НЗОК и РЗОК, когато алгоритмите покажат, че има някакви нарушения. Чрез проследяването в реално време на това, което се случва, проверяващите на НЗОК ще се опитат да подобрят качеството на здравните услуги.
НЗОК е публична финансова институция и акцентът в нейното управление трябва да бъде насочен към планиране и определяне на бюджетите, основани на реални данни за потребностите, както и по-справедливо разпределение на средствата от бюджета й за медицински изделия, медицинска помощ, лекарствени продукти, помощни средства за хората с увреждания и за трансфери за лечение в чужбина.

Проверка по рама

„Важен акцент е планирането и прогнозируемостта в работата на институцията. Предстои разширяване на аналитичната дейност на НЗОК, тъй като разполагаме с архив от над 20 години.
Бюджетът е нашата стабилна основа. Проектобюджетът за 2024 г. ще бъде по-голям от т.г. Има заложено увеличение на средствата, предвидено е то да бъде по всички разходи и пера. В новия бюджет приоритет са стимулирането на профилактиката, насочване на средства в извънболничната помощ, както и подпомагане на практики и аптеки в трудно достъпни места, които отговарят на критериите като единствени. Проекторамката на бюджета още се съгласува в момента.

Следващ важен акцент е електронното здравеопазване. Дигитализацията на медицинските и финансово отчетните документи, и изграждането на комуникация с НЗОК дава възможност за значително разширяване на контрола, осъществяван от страна на Касата. Вече има техническа възможност и за контрол на верификационните кодове на лекарствените продукти, които се заплащат от НЗОК, приложени на здравноосигурени пациенти в болници. Информационната система на НЗОК е надградена, като е реализирана комуникация със СЕСПА, с регистъра на аптеките и със системата за верификация на лекарствата. НЗОК вече ще заплаща само за реално приложени лекарства на пациентите“, обобщи управителят на институцията.

Според него, диалогът с партньорите на НЗОК – БЛС и Зъболекарския и Фармацевтичния съюз, както и пациентки организации, е регулярен.
Маргарита БЛАГОЕВА

Магазин за Акумулатори

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ