Разследвания

815 милиона лева обществени поръчки за 29 фирми с кредити в Българската банка за развитие


Търсачката на БРРД вече засече, че фирми с кредити в Българската банка за развитие дължат 45 милиона лева на НАП. Проверка в базите данни засича и 600 на брой обществени поръчки на обща стойност над 815 милиона лева, спечелени от фирми от същия списък с обезпечения в полза на ББР. Отново трябва да се отбележи, че това вероятно е само малка част, тъй като има отпуснати кредити и на фирми без обезпечения вписани в Търговския регистър.

Сред фирмите с обществени поръчки и кредит от ББР е УЛТРАСТРОЙ ЕООД с корпулентните сенки от ДПС, за която информирахме преди дни по повод “Хотел на Халкидики, сянката на Пеевски… Кой стои зад заем от 115 милиона от ББР”. “Ултрастрой” е изпълнител на обществени поръчки за почти 3,5 милиона лева.

Сред останалите се открояват и други познати имена на фирми, станали обект на множество журналистически разследвания до сега.

Към тази информация биха могли да се добавят и част от обществените поръчки, спечелени от ВИВАКОМ – търговската марка, с която е вече по-известна Българска телекомуникационна компания (БТК). След приватизацията на БТК през 2004 г. в Търговския регистър са вписвани обезпечения в полза на различни чуждестранни и български банки, като залог в полза на Българската банка за развитие е бил вписан от октомври 2018 г. до октомври 2020 г., за което още тогава информира Капитал. Към днешна БТК вече няма учреден залог, като последният е заличен през октомври 2020 г. след придобиването ѝ от United Group. Спечелените от БТК множество обществени поръчки (над 380) на обща стойност над 98 милиона лева могат да бъдат разгледани от този списък, включващ и тези за периода с кредит от ББР.

Пълен списък на фирмите с обезпечения срещу кредит от ББР и с обществени поръчки:

9 0,00 BGN
Договор: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, квота на Столична община, по 20 обособени позиции”.
83696  #671997 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-09 0,00 BGN
Договор: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, квота на Столична община, по 20 обособени позиции”.
83698  #671997 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-09 0,00 BGN
Договор: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, квота на Столична община, по 20 обособени позиции”.
83703  #671997 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-09 0,00 BGN
Договор: „Предоставяне на услуги на Община Белослав по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав”
50929  #669793 Община Белослав
Obshtina Beloslav
ЕИК: 000093403
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK Екоинвест Асетс АД – Варна
Ekoinvest Asets AD – Varna
 ЕИК:148136527
Инфо в ТР/Info Registry: 148136527
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-26 0,00 BGN
Договор: Ремонт на общинска пътна мрежа и улична мрежа на територията на община Брезово през 2015г.
51652  #670279 Община Брезово
Obshtina Brezovo
ЕИК: 000471123
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK Пътища Пловдив АД-Пловдив
Pytishta Plovdiv AD-Plovdiv
 ЕИК:115004094
Инфо в ТР/Info Registry: 115004094
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-08 306 000,00 BGN
Договор: „СНАВР за овладяване бедствено положение по поречието на река Асеновска, гр. Сливен, Община Сливен”, по четири обособени позиции: Обособена позиция 1: „СНАВР за овладяване бедствено положение по поречието на река Асеновска, гр. Сливен, Община Сливен – от моста на път Сливен-Бяла до моста на бул. Тракия: възстановяване бреговата ивица от лявата страна, единствен път в местност Кироолу на границата на Аблановско дере, изкопаване кюне и укрепване устоите на моста на бул. „Тракия” Обособена позиция 2: „СНАВР за овладяване бедствено положение по поречието на река Асеновска, гр. Сливен, Община Сливен – от Дамарски мост до „Пътнически превози” ЕООД: възстановявне проводимостта на речното корито, изкоповане кюне, укрепване двустранно на разрушените участъци от изградената корекция, възстановявне на авариралите пешеходни мостове и укрепване устоите им” Обособена позиция 3:„СНАВР за овладяване бедствено положение по поречието на река Асеновска, гр. Сливен, Община Сливен – от Ж.П. надлез до ЕООД до „Е.Миролио” АД: укрепване десен бряг и възстановяване пропадане на тротоарната площ” Обособена позиция 4:„СНАВР за овладяване бедствено положение по поречието на река Асеновска, гр. Сливен, Община Сливен – от „Пътнически превози” ЕООД до Промишлена зона Юг: възстановяване проводимостта на коритото, разрушени участъци и аварирали пешеходни мостове, ведно с укрепване устоите им, изкопаване кюне”
68221  #660298 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK Строй консулт мениджмънт груп ЕАД
Stroj konsult menidzhmynt grup EAD
 ЕИК:175421548
Инфо в ТР/Info Registry: 175421548
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-02 110 000,00 BGN
Договор: „Ремонт на общинска пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан”
71310  #654665 Община Чирпан
Obshtina Chirpan
ЕИК: 000818086
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK Пътища Пловдив АД-Пловдив
Pytishta Plovdiv AD-Plovdiv
 ЕИК:115004094
Инфо в ТР/Info Registry: 115004094
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-17 230 243,00 BGN
Договор: “Ремонт науличната мрежа в гр.Чирпан “
71311  #654668 Община Чирпан
Obshtina Chirpan
ЕИК: 000818086
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK Пътища Пловдив АД-Пловдив
Pytishta Plovdiv AD-Plovdiv
 ЕИК:115004094
Инфо в ТР/Info Registry: 115004094
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-17 227 780,00 BGN
Договор: Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, община Брезово
51641  #640263 Община Брезово
Obshtina Brezovo
ЕИК: 000471123
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK Пътища Пловдив АД-Пловдив
Pytishta Plovdiv AD-Plovdiv
 ЕИК:115004094
Инфо в ТР/Info Registry: 115004094
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-29 24 162,00 BGN
Договор: Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, община Брезово
51642  #640263 Община Брезово
Obshtina Brezovo
ЕИК: 000471123
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK Пътища Пловдив АД-Пловдив
Pytishta Plovdiv AD-Plovdiv
 ЕИК:115004094
Инфо в ТР/Info Registry: 115004094
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-29 17 260,00 BGN
Договор: Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, община Брезово
51643  #640263 Община Брезово
Obshtina Brezovo
ЕИК: 000471123
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK Пътища Пловдив АД-Пловдив
Pytishta Plovdiv AD-Plovdiv
 ЕИК:115004094
Инфо в ТР/Info Registry: 115004094
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-29 25 204,00 BGN
Договор: Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, община Брезово
51644  #640263 Община Брезово
Obshtina Brezovo
ЕИК: 000471123
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK Пътища Пловдив АД-Пловдив
Pytishta Plovdiv AD-Plovdiv
 ЕИК:115004094
Инфо в ТР/Info Registry: 115004094
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-29 31 525,00 BGN
Договор: “Обществен превоз на пътници съгласно утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми”
63550  #641337 Община Пазарджик
Obshtina Pazardzhik
ЕИК: 000351736
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-22 320 000,00 BGN
Договор: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания”
60829  #639458 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-16 0,00 BGN
Договор: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания”
60831  #639458 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-16 0,00 BGN
Договор: Рехабилитация на общински пътища и улична мрежа в община Маджарово 2014 г.
61821  #632160 Община Маджарово
Obshtina Madzharovo
ЕИК: 000903693
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK АБ АД – Хасково
AB AD – Haskovo
 ЕИК:836014515
Инфо в ТР/Info Registry: 836014515
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-05 149 976,00 BGN
Договор: “Почистване и извозване на начупени дървета в следствие на обилен снеговалеж на 25 октомври 2014 г. на територията на град Велико Търново”.
53638  #635859 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK Титан-АС ЕООД – старо наименование Титан-АС ООД
Titan-AS EOOD – staro naimenovanie Titan-AS OOD
 ЕИК:121317720
Инфо в ТР/Info Registry: 121317720
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-28 29 166,00 BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62763  #633801 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-21 0,00 BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62765  #633801 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-21 0,00 BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62766  #633801 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-21 0,00 BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62767  #633801 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-21 0,00 BGN
Договор: „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, общ. Ардино – клон с. Горно Прахово и с. Башево”
50201  #626649 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! АБ АД – Хасково
AB AD – Haskovo
 ЕИК:836014515
Инфо в ТР/Info Registry: 836014515
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-01 370 000,00 BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62754  #608439 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-10 0,00 BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62755  #608439 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-10 0,00 BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62756  #608439 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-10 0,00 BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62759  #608439 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-10 0,00 BGN
Договор: „Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в културни, образователни, спортни, информационни, протоколни и др. събития, организирани от община Варна и второстепенните й разпоредители с бюджетни кредити ”
53092  #606937 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Амбасадор тур ЕАД
Ambasador tur EAD
 ЕИК:131502817
Инфо в ТР/Info Registry: 131502817
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-30 310 500,00 BGN
Договор: „Реконструкция на Южното крило на обект„Национален музеен комплекс” кв. 500, местност Центъра, гр.София”
28504  #582842 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 000695160
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! УЛТРАСТРОЙ ЕООД, гр. София
ULTRASTROJ EOOD, gr. Sofiq
 ЕИК:130018215
Инфо в ТР/Info Registry: 130018215
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-27 3 315 897,00 BGN
Договор: „Превоз на ученици до 16 – годишна възраст със специализиран транспорт”
63524  #581245 Община Пазарджик
Obshtina Pazardzhik
ЕИК: 000351736
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-20 722 000,00 BGN
Договор: Отпечатване и доставка на бланка “Болничен лист за временна неработоспособност НОИ-МЗ № 606” за нуждите на Националния осигурителен институт
46803  #581513 Национален осигурителен институт /НОИ/
Nacionalen osiguritelen institut /NOI/
ЕИК: 121082521
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Дунав-Прес АД – Русе
Dunav-Pres AD – Ruse
 ЕИК:117039820
Инфо в ТР/Info Registry: 117039820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-17 199 500,00 BGN
Договор: “Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и третиране на твърди битови отпадъци в депо за неопасни отпадъци на територията на община Каварна”.
58344  #565876 Община Каварна
Obshtina Kavarna
ЕИК: 000852697
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Титан-АС ЕООД – старо наименование Титан-АС ООД
Titan-AS EOOD – staro naimenovanie Titan-AS OOD
 ЕИК:121317720
Инфо в ТР/Info Registry: 121317720
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-18 666 312,00 BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66621  #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 5 220,00 BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66634  #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 5 220,00 BGN
Договор: “Избор на изпълнител за продажба срещу ваучер на крайни декодиращи устройства за осигуряване на достъп до цифрово телевизионно радиоразпръскване/цифров телевизионен сигнал на лица със специфични социални потребности”
30345  #560057 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ – Старо наименование – Министерство на транспорта /МТ/
Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii i syobshteniqta/MTITS/ – Staro naimenovanie – Ministerstvo na transporta /MT/
ЕИК: 000695388
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! К енд К Електроникс ЕАД
K end K Elektroniks EAD
 ЕИК:200586330
Инфо в ТР/Info Registry: 200586330
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-12 854 304,00 BGN
Договор: “Избор на изпълнител за продажба срещу ваучер на крайни декодиращи устройства за осигуряване на достъп до цифрово телевизионно радиоразпръскване/цифров телевизионен сигнал на лица със специфични социални потребности”
30346  #560057 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ – Старо наименование – Министерство на транспорта /МТ/
Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii i syobshteniqta/MTITS/ – Staro naimenovanie – Ministerstvo na transporta /MT/
ЕИК: 000695388
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! К енд К Електроникс ЕАД
K end K Elektroniks EAD
 ЕИК:200586330
Инфо в ТР/Info Registry: 200586330
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-12 909 565,00 BGN
Договор: “Избор на изпълнител за продажба срещу ваучер на крайни декодиращи устройства за осигуряване на достъп до цифрово телевизионно радиоразпръскване/цифров телевизионен сигнал на лица със специфични социални потребности”
30347  #560057 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ – Старо наименование – Министерство на транспорта /МТ/
Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii i syobshteniqta/MTITS/ – Staro naimenovanie – Ministerstvo na transporta /MT/
ЕИК: 000695388
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! К енд К Електроникс ЕАД
K end K Elektroniks EAD
 ЕИК:200586330
Инфо в ТР/Info Registry: 200586330
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-12 1 244 883,00 BGN
Договор: “Избор на изпълнител за продажба срещу ваучер на крайни декодиращи устройства за осигуряване на достъп до цифрово телевизионно радиоразпръскване/цифров телевизионен сигнал на лица със специфични социални потребности“
30338  #552198 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ – Старо наименование – Министерство на транспорта /МТ/
Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii i syobshteniqta/MTITS/ – Staro naimenovanie – Ministerstvo na transporta /MT/
ЕИК: 000695388
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! К енд К Електроникс ЕАД
K end K Elektroniks EAD
 ЕИК:200586330
Инфо в ТР/Info Registry: 200586330
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-22 1 976 347,00 BGN
Договор: „Логистично осигуряване на обучения за общински служители и изборни лица, заключително национално събитие, заседания постоянни комисии“
48865  #546322 Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
Nacionalno sdruzhenie na obshtinite v Republika Bylgariq /NSORB/
ЕИК: 121399226
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Амбасадор тур ЕАД
Ambasador tur EAD
 ЕИК:131502817
Инфо в ТР/Info Registry: 131502817
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-12 304 832,00 BGN
Договор: „Доставка на техника за копиране и отпечатване на изборни книжа (протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс) за нуждите на секционните избирателни комисии”.
26438  #539070 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! К енд К Електроникс ЕАД
K end K Elektroniks EAD
 ЕИК:200586330
Инфо в ТР/Info Registry: 200586330
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-24 1 045 500,00 BGN
Договор: “Почистване и поддържане чистотата на улици, площади, тротоари, стълбища и др. територии за обществено ползване в Община Велико Търново”
53400  #525227 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Титан-АС ЕООД – старо наименование Титан-АС ООД
Titan-AS EOOD – staro naimenovanie Titan-AS OOD
 ЕИК:121317720
Инфо в ТР/Info Registry: 121317720
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-15 2 500 000,00 BGN
Договор: „Изработка и доставка на книжа и материали за провеждане на национален референдум през 2013 г.” е полиграфическата изработка и доставката на готовите книжа и материали до областните центрове в страната по обособени позиции, както следва: Позиция 1 – Изработка и доставка на бюлетини за гласуване в националния референдум през 2013 г. Позиция 2 – Изработка и доставка на книжа и други печатни материали за националния референдум през 2013 г. Позиция 3 – Изработка и доставка на пликове за гласуване и на пликове за протоколи на секционните избирателни комисии.
26425  #519350 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Дунав-Прес АД – Русе
Dunav-Pres AD – Ruse
 ЕИК:117039820
Инфо в ТР/Info Registry: 117039820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-18 49 847,00 BGN
Договор: Неотложни възстановителни работи за преодоляване на последиците от земетресение на 22.05.2012г. за сградата на МБДПЛР “Профилакториум” гр.Перник
63707  #519676 Община Перник
Obshtina Pernik
ЕИК: 000386751
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ВИВА 83 ЕООД
VIVA 83 EOOD
 ЕИК:201021661
Инфо в ТР/Info Registry: 201021661
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-16 49 081,00 BGN
Договор: Доставка на електронни съобщителни услуги на МО и БА.
29505  #516559 Министерство на отбраната /МО/
Ministerstvo na otbranata /MO/
ЕИК: 000695324
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! БТК НЕТ ЕООД
BTK NET EOOD
 ЕИК:131320608
Инфо в ТР/Info Registry: 131320608
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-28 3 000 000,00 BGN
Договор: “Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и третиране на твърди битови отпадъци в депо за неопасни отпадъци на територията на община Каварна”.
58343  #507786 Община Каварна
Obshtina Kavarna
ЕИК: 000852697
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Титан-АС ЕООД – старо наименование Титан-АС ООД
Titan-AS EOOD – staro naimenovanie Titan-AS OOD
 ЕИК:121317720
Инфо в ТР/Info Registry: 121317720
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-02 666 312,00 BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: Позиция 1: Хляб и хлебни изделия за мероприятията към ЦСУ. Хляб и хлебни изделия за организация “Детски градини” Позиция 2: Риба за мероприятията към ЦСУ. Риба за организация “Детски градини”. Позиция 3: Месо и месни произведения за мероприятията към ЦСУ. Месо и месни произведения за организация “Детски градини”. Позиция 4: Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация “Детски градини”. Позиция 5: Млечни произведения за мероприятията към ЦСУ. Млечни произведения за организация “Детски градини”. Позиция 6: Зеленчуци за мероприятията към ЦСУ. Зеленчуци за организация “Детски градини”. Плодове за мероприятията към ЦСУ. Плодове за организация “Детски градини”. Позиция 7: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за мероприятията към ЦСУ. Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за организация “Детски градини”. Позиция 8: Замразени продукти за мероприятията към ЦСУ. Позиция 9: Сладолед за мероприятията към ЦСУ.
53431  #507498 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Лактима ЕАД
Laktima EAD
 ЕИК:104052885
Инфо в ТР/Info Registry: 104052885
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-31 618 990,00 BGN
Договор: “Почистване и поддържане чистотата на улици, площади, тротоари, стълбища и др. територии за обществено ползване в Община Велико Търново”
53444  #507748 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Титан-АС ЕООД – старо наименование Титан-АС ООД
Titan-AS EOOD – staro naimenovanie Titan-AS OOD
 ЕИК:121317720
Инфо в ТР/Info Registry: 121317720
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-29 50 000,00 BGN
Договор: “Извършване на автотранспортни услуги – специализиран превоз на работниците и служителите на “Мини Марица Изток”ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия” – реф.№173/2011 – ЗОП
25821  #495610 Мини “Марица Изток” ЕАД – Раднево
Mini “Marica Iztok” EAD – Radnevo
ЕИК: 833017552
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
 ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-08 2 402 424,00 BGN
Договор: Изграждане на улична мрежа в с.Аспарухово,община Медковец ,област Монтана
61966  #488024 Община Медковец
Obshtina Medkovec
ЕИК: 000320865
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ПЪТНА КОМПАНИЯ АД Стари наименования:Пътна компания ЕАД – Ямбол/ Пътно поддържане – Ямбол ЕООД/
PYTNA KOMPANIQ AD Stari naimenovaniq:Pytna kompaniq EAD – Qmbol/ Pytno poddyrzhane – Qmbol EOOD/
 ЕИК:128515021
Инфо в ТР/Info Registry: 128515021
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-15 1 242 345,00 BGN
Договор: “Събиране и извозване на битови отпадъци от територията на град Хасково до депото в землището на село Гарваново и почистване на територии за обществено ползване в град Хасково – миене, ръчно и машинно метене”
70710  #487492 Община Хасково
Obshtina Haskovo
ЕИК: 000903946
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Титан-АС ЕООД – старо наименование Титан-АС ООД
Titan-AS EOOD – staro naimenovanie Titan-AS OOD
 ЕИК:121317720
Инфо в ТР/Info Registry: 121317720
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-15 0,00 BGN
Договор: “Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на град Велико Търново”
53386  #483210 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Титан-АС ЕООД – старо наименование Титан-АС ООД
Titan-AS EOOD – staro naimenovanie Titan-AS OOD
 ЕИК:121317720
Инфо в ТР/Info Registry: 121317720
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-02 1 934 415,00 BGN
Договор: “Възстановяване проводимостта на речното легло на река Бисерска, с.Лешниково, общ. Харманли, обл.Хасково”
70540  #475888 Община Харманли
Obshtina Harmanli
ЕИК: 000903939
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! АБ АД – Хасково
AB AD – Haskovo
 ЕИК:836014515
Инфо в ТР/Info Registry: 836014515
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-14 114 982,00 BGN
Договор: „Реконструкция на улици в с. Кралево, община Стамболово” с Ид. № 26/322/00217 и „Реконструкция на улици в с. Маджари, община Стамболово” с Ид. № 26/322/00218”.
68667  #461790 Община Стамболово
Obshtina Stambolovo
ЕИК: 000904261
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! АБ АД – Хасково
AB AD – Haskovo
 ЕИК:836014515
Инфо в ТР/Info Registry: 836014515
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-21 1 499 587,00 BGN
Договор: Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на улиците на територията на град Велико Търново.
53384  #462290 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Титан-АС ЕООД – старо наименование Титан-АС ООД
Titan-AS EOOD – staro naimenovanie Titan-AS OOD
 ЕИК:121317720
Инфо в ТР/Info Registry: 121317720
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-16 377 000,00 BGN
Договор: Доставка на безазбестови композиционни калодки.
13793  #465187 ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /НКЖИ/ – София
DP Nacionalna kompaniq “Zhelezopytna infrastruktura” /NKZhI/ – Sofiq
ЕИК: 130823243
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Еастра ООД – София
Eastra OOD – Sofiq
 ЕИК:121108585
Инфо в ТР/Info Registry: 121108585
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-15 64 380,00 BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Ивайловград през експлоатационния сезон 2011/2012 г.
58101  #459666 Община Ивайловград
Obshtina Ivajlovgrad
ЕИК: 000235870
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! АБ АД – Хасково
AB AD – Haskovo
 ЕИК:836014515
Инфо в ТР/Info Registry: 836014515
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-30 0,00 BGN
Договор: „Отпечатване на избирателни бюлетини за общински съветници, кметове на общини и кметства включително: нарязване, сортиране, опаковане и разпределение по общините: Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново,Русе, Сливо поле и Ценово”
49351  #454412 Областна администрация – област Русе
Oblastna administraciq – oblast Ruse
ЕИК: 000531150
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Дунав-Прес АД – Русе
Dunav-Pres AD – Ruse
 ЕИК:117039820
Инфо в ТР/Info Registry: 117039820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-12 50 983,00 BGN
Договор: Възстановяване и основен ремонт на мостови съоръжения по обособени позиции: 1. Възстановяване на моста по ул. „Кокиче” и моста по ул. „Тимок” над река Иванянска, с.Иваняне, район „Банкя”; 2. Пешеходен мост ( пасарелка ) над р. Владайска по ул. „Звездица”, р-н „Витоша”. 3. Мост по ул. „601” над р. Владайска, кв. Княжево, район „Витоша”; 4. Основен ремонт на мостовете при Сточна гара; 5. Възстановяване на мост по ул. „Морените” над р. Владайска и Ремонт на мост над река Владайска при ул. Л. Миланов, с. Владая, район „Витоша”; 6. Основен ремонт на пасарелка над ул. „Рилска обител” и ул. „Ив. Чушков” в района на 130 СОУ; 7. Основен ремонт на мост над р. Червена на пътя гр. Нови Искър – с. Доброславци
82746  #451385 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! АБ АД – Хасково
AB AD – Haskovo
 ЕИК:836014515
Инфо в ТР/Info Registry: 836014515
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-19 480 224,00 BGN
Договор: Възстановяване и основен ремонт на мостови съоръжения по обособени позиции: 1. Възстановяване на моста по ул. „Кокиче” и моста по ул. „Тимок” над река Иванянска, с.Иваняне, район „Банкя”; 2. Пешеходен мост ( пасарелка ) над р. Владайска по ул. „Звездица”, р-н „Витоша”. 3. Мост по ул. „601” над р. Владайска, кв. Княжево, район „Витоша”; 4. Основен ремонт на мостовете при Сточна гара; 5. Възстановяване на мост по ул. „Морените” над р. Владайска и Ремонт на мост над река Владайска при ул. Л. Миланов, с. Владая, район „Витоша”; 6. Основен ремонт на пасарелка над ул. „Рилска обител” и ул. „Ив. Чушков” в района на 130 СОУ; 7. Основен ремонт на мост над р. Червена на пътя гр. Нови Искър – с. Доброславци
82751  #451385 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! АБ АД – Хасково
AB AD – Haskovo
 ЕИК:836014515
Инфо в ТР/Info Registry: 836014515
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-19 160 060,00 BGN
Договор: “Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и третиране на твърди битови отпадъци в депо за неопасни отпадъци на територията на община Каварна”
58342  #450515 Община Каварна
Obshtina Kavarna
ЕИК: 000852697
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Титан-АС ЕООД – старо наименование Титан-АС ООД
Titan-AS EOOD – staro naimenovanie Titan-AS OOD
 ЕИК:121317720
Инфо в ТР/Info Registry: 121317720
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-13 0,00 BGN
Договор: “Доставка на асфалтобетон плътна смес и студена асфалтова смес за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково”
7050  #450691 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Хасково
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ EOOD – Haskovo
ЕИК: 126004284
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ПСК Детелина ЕООД – Хасково – /Старо наименование – Детелина ООД/
PSK Detelina EOOD – Haskovo – /Staro naimenovanie – Detelina OOD/
 ЕИК:126627299
Инфо в ТР/Info Registry: 126627299
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 180 000,00 BGN
Договор: Отпечатване на печатни издания и материали
46255  #441120 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695018
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Дунав-Прес АД – Русе
Dunav-Pres AD – Ruse
 ЕИК:117039820
Инфо в ТР/Info Registry: 117039820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-06 3 148,00 BGN
Договор: „Предоставяне на охраняеми паркинги за съхранение и местодомуване на автомобилния парк на Държавен фонд „Земеделие”, позиция № 7 – “Предоставяне на услуга за охраняем паркинг за служебните автомобили на ДФ ”Земеделие” в гр. Пловдив, бул. ”Цар Борис ІІІ Обединител” № 20А за 35 (тридесет и пет) автомобила”
14285  #440204 Държавен фонд “Земеделие” /ДФЗ/
Dyrzhaven fond “Zemedelie” /DFZ/
ЕИК: 121100421
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Международен панаир ЕАД – Пловдив
Mezhdunaroden panair EAD – Plovdiv
 ЕИК:825278766
Инфо в ТР/Info Registry: 825278766
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-31 10 500,00 BGN
Договор: Доставка на плъзгащи лагери за дизелови двигатели за локомотиви серии 06 и 55
99479  #439389 Холдинг Български държавни железници /старо наименование – “Български държавни железници” /БДЖ// ЕАД
Holding Bylgarski dyrzhavni zheleznici /staro naimenovanie – “Bylgarski dyrzhavni zheleznici” /BDZh// EAD
ЕИК: 130822878
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Еастра ООД – София
Eastra OOD – Sofiq
 ЕИК:121108585
Инфо в ТР/Info Registry: 121108585
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-17 240 068,00 BGN
Договор: ”Доставка на зъбни колела и вал-зъбно колело за трамвайни мотриси тип “Т6М – 700”; “Т8М – 700М”; “T6B5”; “T6A2 SF”; “T6A2 BG” и “Т4Д” за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД”
82318  #431320 “Столичен електротранспорт” ЕАД – София
“Stolichen elektrotransport” EAD – Sofiq
ЕИК: 121683785
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Еастра ООД – София
Eastra OOD – Sofiq
 ЕИК:121108585
Инфо в ТР/Info Registry: 121108585
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-09 107 956,00 BGN
Договор: “Доставка на гривни колоосни /бандажи/ за трамваи”.
82305  #425827 “Столичен електротранспорт” ЕАД – София
“Stolichen elektrotransport” EAD – Sofiq
ЕИК: 121683785
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Еастра ООД – София
Eastra OOD – Sofiq
 ЕИК:121108585
Инфо в ТР/Info Registry: 121108585
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-01 209 400,00 BGN
Договор: Доставка на контакти за електрически локомотиви БДЖ серия 46-000.
99475  #425272 Холдинг Български държавни железници /старо наименование – “Български държавни железници” /БДЖ// ЕАД
Holding Bylgarski dyrzhavni zheleznici /staro naimenovanie – “Bylgarski dyrzhavni zheleznici” /BDZh// EAD
ЕИК: 130822878
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Еастра ООД – София
Eastra OOD – Sofiq
 ЕИК:121108585
Инфо в ТР/Info Registry: 121108585
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-27 15 000,00 BGN
Договор: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии.
8253  #423724 Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD – Varna
ЕИК: 103002253
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД – Казанлък
STROITELNA MEHANIZAcIQ AD – Kazanlyk
 ЕИК:123033124
Инфо в ТР/Info Registry: 123033124
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-12 1 500 000,00 BGN
Договор: Реконструкция на път Слънчев бряг – Свети Влас от км. 0+850 до км. 2+674.65, I-ви етап от км 1+290 до км 2+647.65, II-ри етап от км 0+850 до 1+290.
62602  #423743 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ПЪТНА КОМПАНИЯ АД Стари наименования:Пътна компания ЕАД – Ямбол/ Пътно поддържане – Ямбол ЕООД/
PYTNA KOMPANIQ AD Stari naimenovaniq:Pytna kompaniq EAD – Qmbol/ Pytno poddyrzhane – Qmbol EOOD/
 ЕИК:128515021
Инфо в ТР/Info Registry: 128515021
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-07 2 959 232,00 BGN
Договор: Отпечатване на печатни издания и материали
129702  #418382 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695018
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Дунав-Прес АД – Русе
Dunav-Pres AD – Ruse
 ЕИК:117039820
Инфо в ТР/Info Registry: 117039820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-11-30 12 934,00 BGN
Договор: Отпечатване на печатни издания и материали
129699  #415150 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695018
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Дунав-Прес АД – Русе
Dunav-Pres AD – Ruse
 ЕИК:117039820
Инфо в ТР/Info Registry: 117039820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-28 2 016,00 BGN
Договор: Отпечатване на печатни издания и материали
129698  #411850 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695018
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Дунав-Прес АД – Русе
Dunav-Pres AD – Ruse
 ЕИК:117039820
Инфо в ТР/Info Registry: 117039820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-04 0,00 BGN
Договор: Доставка на бандаж ф 940 за ел.локомотив EL-2/100 тона, дизелови локомотиви серия 52-00 и 06-00.
120388  #407858 Мини “Марица Изток” ЕАД – Раднево
Mini “Marica Iztok” EAD – Radnevo
ЕИК: 833017552
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Еастра ООД – София
Eastra OOD – Sofiq
 ЕИК:121108585
Инфо в ТР/Info Registry: 121108585
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-08-10 84 000,00 BGN
Договор: Доставка на буфер за товарен вагон категория А-105 с правоъгълен талер.
120390  #407867 Мини “Марица Изток” ЕАД – Раднево
Mini “Marica Iztok” EAD – Radnevo
ЕИК: 833017552
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Еастра ООД – София
Eastra OOD – Sofiq
 ЕИК:121108585
Инфо в ТР/Info Registry: 121108585
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-08-10 55 600,00 BGN
Договор: Ползване на оптична линия под наем с капацитет Е3/34 mbit/s.
115672  #398207 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD – Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Глобъл Комюникейшън Нет ЕАД – София
Globyl Komyunikejshyn Net EAD – Sofiq
 ЕИК:175156765
Инфо в ТР/Info Registry: 175156765
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-20 40 000,00 BGN
Договор: Доставка чрез покупка на нови стоки – настолни компютърни системи, преносими компютри, компютърна периферия, монитори, компютърни компоненти и мултимедия по обособени позиции с минимални технически характеристики, дадени в документацията
154776  #383362 Технически университет /ТУ/ – София
Tehnicheski universitet /TU/ – Sofiq
ЕИК: 831917834
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! К енд К Електроникс ЕАД
K end K Elektroniks EAD
 ЕИК:200586330
Инфо в ТР/Info Registry: 200586330
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-15 54 668,00 BGN
Договор: “Предоставяне на услуга за охраняем паркинг за служебните автомобили в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие” в областните градове”, по обособена позиция № 16 – Предоставяне на услуга за охраняем паркинг за служебните автомобили на ДФ ”Земеделие” в гр. Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 20, за 36 (тридесет и шест) автомобила.”
110115  #378006 Държавен фонд “Земеделие” /ДФЗ/
Dyrzhaven fond “Zemedelie” /DFZ/
ЕИК: 121100421
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Международен панаир ЕАД – Пловдив
Mezhdunaroden panair EAD – Plovdiv
 ЕИК:825278766
Инфо в ТР/Info Registry: 825278766
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-03 21 600,00 BGN
Договор: Логистичното осигуряване провеждането на 21-та Международна олимпиада по информатика за периода 08.08.2009 г. до 15.08.2009 г. по две обособени позиции.
122906  #274770 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ – /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ – /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Международен панаир ЕАД – Пловдив
Mezhdunaroden panair EAD – Plovdiv
 ЕИК:825278766
Инфо в ТР/Info Registry: 825278766
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-23 380 000,00 BGN
Договор: Проектиране и изпълнение на основен ремонт на главен хранителен водопровод на гр. Ловеч от НВ с обща дължина около 1500 м, чрез рехабилитация на водопровода по безизкопна технология “Тръба с втвърдяване на място в тръба”
105713  #209448 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД – Ловеч
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ AD – Lovech
ЕИК: 110549443
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД – Казанлък
STROITELNA MEHANIZAcIQ AD – Kazanlyk
 ЕИК:123033124
Инфо в ТР/Info Registry: 123033124
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-24 704 875,13 BGN
Договор: Закриване на депо за битови отпадъци гр. Бойчиновци и почистване на нерегламентираните сметища в община Бойчиновци
133686  #201168 Община Бойчиновци
Obshtina Bojchinovci
ЕИК: 000320566
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Макстрой ЕООД – Монтана
Makstroj EOOD – Montana
 ЕИК:111503986
Инфо в ТР/Info Registry: 111503986
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-19 261 213,00 BGN
Договор: Рехабилитация на язовир “Гръгоровото” землища на с.Медковец и с.Аспарухово,общ.Медковец
140390  #195554 Община Медковец
Obshtina Medkovec
ЕИК: 000320865
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Макстрой ЕООД – Монтана
Makstroj EOOD – Montana
 ЕИК:111503986
Инфо в ТР/Info Registry: 111503986
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-19 350 514,00 BGN
Договор: “Отпечатване и доставка на дипляни, листовки, плакати и брошури, за нуждите на НЦООЗ””
129957  #186290 Национален център по опазване на общественото здраве /НЦООЗ/ – София
Nacionalen centyr po opazvane na obshtestvenoto zdrave /NcOOZ/ – Sofiq
ЕИК: 131353800
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Дунав-Прес АД – Русе
Dunav-Pres AD – Ruse
 ЕИК:117039820
Инфо в ТР/Info Registry: 117039820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-13 80 000,00 BGN
Договор: “Изпълнение на строително монтажни работи на обект: “Благоустрояване улица кв. Василико, Община Царево”
124028  #176790 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ – Старо наименование – Министерство на регионалното развитие – /Старо наименование – Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ – Staro naimenovanie – Ministerstvo na regionalnoto razvitie – /Staro naimenovanie – Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ПЪТНА КОМПАНИЯ АД Стари наименования:Пътна компания ЕАД – Ямбол/ Пътно поддържане – Ямбол ЕООД/
PYTNA KOMPANIQ AD Stari naimenovaniq:Pytna kompaniq EAD – Qmbol/ Pytno poddyrzhane – Qmbol EOOD/
 ЕИК:128515021
Инфо в ТР/Info Registry: 128515021
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-06 244 889,00 BGN
Договор: “Изграждане канализация по ул. “Вратцата” и ул. “Христо Смирненски” – гр. Враца”
135856  #160872 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Макстрой ЕООД – Монтана
Makstroj EOOD – Montana
 ЕИК:111503986
Инфо в ТР/Info Registry: 111503986
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-04 371 088,00 BGN
Договор: Авариен ремонт на блок 2 – гара Илиянци, ул. 4-та.
109630  #160483 ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /НКЖИ/ – София
DP Nacionalna kompaniq “Zhelezopytna infrastruktura” /NKZhI/ – Sofiq
ЕИК: 130823243
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! УЛТРАСТРОЙ ЕООД, гр. София
ULTRASTROJ EOOD, gr. Sofiq
 ЕИК:130018215
Инфо в ТР/Info Registry: 130018215
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-29 133 385,81 BGN
Договор:
144288  #152165 Община Свиленград
Obshtina Svilengrad
ЕИК: 000903825
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Минна Компания – Петров АД – Ямбол
Minna Kompaniq – Petrov AD – Qmbol
 ЕИК:128582600
Инфо в ТР/Info Registry: 128582600
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-03-12 53 400,00 BGN
Договор: Изграждане на оптично-кабелни трасета, състоящи се от защитна тръба и инсталиран оптичен кабел до градовете Силистра, Габрово, Видин, Кърджали и Смолян; между сградата на областната администрация в гр. Враца и сградата на Министерския съвет; между сградите на областните администрации в гр. Стара Загора и гр. Габрово.
120443  #143782 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Глобъл Комюникейшън Нет ЕАД – София
Globyl Komyunikejshyn Net EAD – Sofiq
 ЕИК:175156765
Инфо в ТР/Info Registry: 175156765
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-21 0,00 BGN
Договор: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2007 – 2008 г.”
136974  #139987 Община Димитровград
Obshtina Dimitrovgrad
ЕИК: 000903533
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Пътно поддържане – Хасково ЕООД
Pytno poddyrzhane – Haskovo EOOD
 ЕИК:126528383
Инфо в ТР/Info Registry: 126528383
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-14 39 100,00 BGN
Договор:
120005  #140350 Мини “Марица Изток” ЕАД – Раднево
Mini “Marica Iztok” EAD – Radnevo
ЕИК: 833017552
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Еастра ООД – София
Eastra OOD – Sofiq
 ЕИК:121108585
Инфо в ТР/Info Registry: 121108585
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-13 995 400,00 BGN
Договор: Строително монтажни дейности по проект БГ 2005/017-453.01.01.04 “Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в Българо-турския граничен район”: Лот № 1: Технологическо и биологично укрепване на река Поповска в участъка на регулация на с. Попово, Община Болярово; Лот № 2: Техническо и биологично укрепване на река Поповска – юг и север, в участъка на гр. Болярово, Община Болярово” ; Лот № 3: Техническо и биологично укрепване на притоци на река Тунджа – дере село Ханово и Лозенско дере, село Тенево, Община Тунджа; Лот № 4: Ремонт на водосток за гробищен парк в кв. Йорданово, гр. Симеоновград и пътна връзка с ул. Н. Вапцаров, Община Симеоновград; Лот № 5: Технологично и биологично укрепване на р. Мараш в участъка от с. Лозенец до пътен възел “Петолъчката”, община Стралджа.
117428  #138889 Изпълнителна агенция /ИА/ Програма ФАР към Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/
Izpylnitelna agenciq /IA/ Programa FAR kym Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/
ЕИК: 8316613880000
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ПЪТНА КОМПАНИЯ АД Стари наименования:Пътна компания ЕАД – Ямбол/ Пътно поддържане – Ямбол ЕООД/
PYTNA KOMPANIQ AD Stari naimenovaniq:Pytna kompaniq EAD – Qmbol/ Pytno poddyrzhane – Qmbol EOOD/
 ЕИК:128515021
Инфо в ТР/Info Registry: 128515021
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-30 115 811,00 EUR
Договор: Текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане на 347,239 км Републикански пътища на територията на ПЪТЕН РАЙОН ХАРМАНЛИ
132398  #137684 Областно пътно управление /ОПУ/ – Хасково
Oblastno pytno upravlenie /OPU/ – Haskovo
ЕИК: 6950890171
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Пътно поддържане – Харманли ЕООД
Pytno poddyrzhane – Harmanli EOOD
 ЕИК:126528415
Инфо в ТР/Info Registry: 126528415
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-20 10 237 101,00 BGN
Договор: Отпечатване на избирателни бюлетини за общински съветници, кметове на общини и кметства
132132  #133148 Областна администрация – област Русе
Oblastna administraciq – oblast Ruse
ЕИК: 000531150
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Дунав-Прес АД – Русе
Dunav-Pres AD – Ruse
 ЕИК:117039820
Инфо в ТР/Info Registry: 117039820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-16 42 373,99 BGN
Договор: ДОСТАВКА НА БЛАНКА “БОЛНИЧЕН ЛИСТ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ” ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
129770  #132040 Национален осигурителен институт /НОИ/
Nacionalen osiguritelen institut /NOI/
ЕИК: 121082521
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Дунав-Прес АД – Русе
Dunav-Pres AD – Ruse
 ЕИК:117039820
Инфо в ТР/Info Registry: 117039820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-03 280 080,00 BGN
Договор: Разширение на канализацията на гр. Бойчиновци
133682  #130967 Община Бойчиновци
Obshtina Bojchinovci
ЕИК: 000320566
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Макстрой ЕООД – Монтана
Makstroj EOOD – Montana
 ЕИК:111503986
Инфо в ТР/Info Registry: 111503986
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-02 746 076,00 BGN
Договор: “Благоустрояване на улици с.Боян Ботево”
140455  #130947 Община Минерални бани
Obshtina Mineralni bani
ЕИК: 000903743
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Пътно поддържане – Хасково ЕООД
Pytno poddyrzhane – Haskovo EOOD
 ЕИК:126528383
Инфо в ТР/Info Registry: 126528383
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-09-27 425 302,50 BGN
Договор: Изграждане на отводнителен канал над с.Дреновец – северна страна
143747  #130369 Община Ружинци
Obshtina Ruzhinci
ЕИК: 000159682
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Макстрой ЕООД – Монтана
Makstroj EOOD – Montana
 ЕИК:111503986
Инфо в ТР/Info Registry: 111503986
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-09-24 168 864,38 BGN
Договор: “Основен ремонт на път ІV-79066 “Бургас- Твърдица” от км 2+000 до км 2+800, съгласно одобрен технически и работен инвестиционен проект”
134047  #128490 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! ПЪТНА КОМПАНИЯ АД Стари наименования:Пътна компания ЕАД – Ямбол/ Пътно поддържане – Ямбол ЕООД/
PYTNA KOMPANIQ AD Stari naimenovaniq:Pytna kompaniq EAD – Qmbol/ Pytno poddyrzhane – Qmbol EOOD/
 ЕИК:128515021
Инфо в ТР/Info Registry: 128515021
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-09-11 185 283,43 BGN
Договор: “Допълнително строителство по Текущ ремонт и поддържане на пътищата от РПМ на територията на Областно пътно управление Хасково в пътен район Хасково”
132396  #113392 Областно пътно управление /ОПУ/ – Хасково
Oblastno pytno upravlenie /OPU/ – Haskovo
ЕИК: 6950890171
 От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No! Пътно поддържане – Хасково ЕООД
Pytno poddyrzhane – Haskovo EOOD
 ЕИК:126528383
Инфо в ТР/Info Registry: 126528383
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-04-25 1 499 999,78 BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 815 401 624,22 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

Игра на Богове -Възходът на падението магазин за авточасти
Back to top button